Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İş Zanaatkârlığı ve Algılanan Yetenek İlişkisinde İçsel Motivasyonun Düzenleyici Rolü

30. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Isparta, Turkey, 26 - 28 May 2022, pp.243-252

Books & Book Chapters

Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi

in: Küresel Sistemde Yeşil Yönetim, Faruk DAYI,Yusuf ESMER, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.41-74, 2022