Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamlarının Değerlendirilmesi

Uluslararası 5. Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 9 - 12 January 2020

Leptospirosis causing acute respiratory distress syndrome: Two cases

22. INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2019

Uyuşturucu Paketi Aspirasyonu Sonucu Ölüm

GKDA ve Yoğun bakım Derneği 25. ulusal kongrei, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2019

Tip I Aort Diseksiyonu Olan İleri Kronik Obstruktif Akciğer Hastasının Weannig Süreci

Procon Trabzon Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrı’xxda Tartışmalı Konular, Trabzon, Turkey, 27 - 28 October 2018, pp.105-107

WEİL HASTALIĞINA SEKONDER ARDS

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon sempozyumu, Ankara, Turkey, 08 December 2018, pp.5-7

A PREANESTHETIC MAJOR PROBLEM: ANEMIA

7. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 11 - 14 October 2018, pp.50-52

Penetran Boyun Travması: Olgu Sunumu

IV. Tematik Anestezi Sempozyumu, Turkey, 23 - 24 September 2017

Diagnostic workup of mitochondrial myopathy

21. International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2017

Guillaine-Barre syndrome following chemotherapy

21. International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2017

Allergic reaction to trace element solution

21. International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2017

Spinal Anestezinin Nadir Bir Komplikasyonu: Horner Sendromu

49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015, pp.841

EKMO Kullanımı İle Başarılı Şekilde Tedavi Edilen H1N1­ İnfluenza Olgusu

49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015, pp.25

Respiratory Insufficiency in Antiphospholipid Syndrome

20th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2015, vol.13, pp.104

ARDS ile sonuçlanan çoklu ilaç zehirlenmesi

17. Ulusal Yogun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014

ARDS İLE SONUÇLANAN ÇOKLU İLAÇ İNTOKSİKASYONU

17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014, pp.64

Erişkin Solunum Yetmezliği Sendromunda Venö Venöz EKMO Deneyimimiz

ASCVTS’14 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, 03 April 2016 - 06 April 2014

Guillain-barre sendromlu hastada kas gevsetici kullanmadan genel anestezi uygulaması: vaka sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

Feokromositomalı olguda anestezi deneyimimiz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

ERCP UYGULAMALARINDA PROPOFOL İLE SEDASYON

Rize Genel Cerrahi Günleri, Rize, Turkey, 6 - 08 September 2013, pp.9

CERRAHI YOĞUN BAKIMDA BASI YARASI BAKIMI DENEYİMİMİZ

Rize Genel Cerrahi Günleri, Rize, Turkey, 6 - 08 September 2013, pp.18

CERRAHI YOĞUN BAKIMDA BASI YARASI BAKIMI DENEYİMİMİZ

Rize Genel Cerrahi Günleri, Rize, Turkey, 6 - 08 September 2013, pp.18

ERCP UYGULAMALARINDA PROPOFOL İLE SEDASYON

Rize Genel Cerrahi Günleri, Rize, Turkey, 6 - 08 September 2013, pp.9

Abdominal Aort Anevrizma Tedavisinde Endovasküler Stent Greft Yerlestirilmesi

Gögüs Kalp Damar Anestezi ve Yogun Bakım Dernegi 19. Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2013

Books & Book Chapters

Post-Anesthesia Care Units in Obstetric and Gynecological Surgery

in: ADVANCES IN PACU (POST ANESTHESIA CARE UNIT), ŞEN Ahmet, Editor, Nova Science Publishers, New York, pp.217-230, 2022

Toraks Travmasında Noninvaziv SolunumDestek Yöntemleri

in: Türkiye Klinikleri Yoğun Bakım-Özel Konular, Zehra Nur Baykara, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, 2019

Postoperatif Karın Ağrısı

in: KARIN AĞRISI, Ahmet ŞEN, Ahmet Akbaş, Editor, Nobel Tıp, 2019

Metrics

Publication

76

Citation (WoS)

14

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals