Doç.Dr.

ADEM BELDAĞ


Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2006 - 2012

2006 - 2012

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

İlköğretim Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazanılma Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)

Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Entitüsü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

2003

2003

Yüksek Lisans

Sosyal Bilgiler Dersinde TBMM'nin Açılışı Konusunun Öğrencilerin Demokratik Bilincinin Oluşumuna Katkısı

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Öğretmen Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

DISCUSSION OF SCHOLARS’ VIEWS ON THE CONCEPT OF VALUE FROM VARIOUS ASPECTS

Beldağ A. , Nalçacı A.

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, cilt.6, sa.1, ss.31-63, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2021

2021

Sosyal Bilgiler Dersinde Sözlü ve Yerel Tarih Uygulamalarının Öğrencilerin Kavramsal Başarılarına Etkisi

Beldağ A. , Mert B.

International Journal of Innovative Approaches in Education, cilt.5, sa.1, ss.111-123, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlığı Hakkındaki Görüşleri

YARAR KAPTAN S. , BELDAĞ A.

Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-19, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Eğitim Yöneticilerinin Değer Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yediyıldız M. Y. , BELDAĞ A.

Social Sciences Studies Journal, cilt.6, sa.63, ss.2439-2448, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sözlü ve Yerel Tarih Uygulamalarının Öğrencilerde Farkındalık Oluşmasına Etkisi

MERT B., BELDAĞ A.

Milli Eğitim Dergi, cilt.48, ss.267-292, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenmeye İlişkin Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

YARAR KAPTAN S. , BELDAĞ A.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (MJER), cilt.13, sa.30, ss.347-366, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Çokkültürlü Eğitim: Bir İçerik Analizi

BELDAĞ A. , TEYMUR N.

Türk Akademik Yayınlar Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.117-129, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sosyal Bilgiler Dersinde Tahmin, Gözlem, Açıklama (TGA) Yönteminin Kullanımı: Örnek Etkinlikler

BELDAĞ A. , Balcı M.

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.12, sa.24, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Değerler Eğitimi ve Güncel Tartışmalar: Gazete Haberlerine İlişkin Bir Eleştirel Söylem Analizi

YAYLACI A. F. , BELDAĞ A.

Sakarya University Journal of Education ( SUJE), cilt.8, sa.1, ss.138-155, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Pre-service Social Studies Teachers’ Views about the Teaching Knowledge Test

BELDAĞ A.

International Journal of Progressive Education, cilt.13, sa.3, ss.16-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sözlü Tarih Yönteminin Kullanımı: Nitel Bir Çalışma

BELDAĞ A. , BALCI M.

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.176-189, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Arabalar Filminin İçerdiği Değerlere İlişkin Bir İnceleme

BELDAĞ A. , YARAR KAPTAN S.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, sa.2, ss.487-499, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Kazandırılmasına İlişkin Veli Görüşleri

BELDAĞ A. , Özdemir Ü., Nalçacı A.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.317-328, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Kalila and Dimna as One of the Traditional Antecedents of Modern Classifications of Values

AKTAŞ E. , BELDAĞ A.

International Education Studies, cilt.10, ss.46-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Coğrafya” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Olgubilim Araştırması

BELDAĞ A. , GEÇİT Y.

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.22, sa.37, ss.99-112, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Eser Kullanımı: Nitel Bir Çalışma

BELDAĞ A. , AKTAŞ E.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.953-981, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazanılma Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BELDAĞ A. , Özdemir Ü., Nalçacı A.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.1185-1199, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin "Sosyal Bilgiler” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi

BELDAĞ A. , GEÇİT Y.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.16, ss.1173-1189, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazanılma Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Erzurum İli Örneği

BELDAĞ A. , ÖZDEMİR Ü., NALÇACI A.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.1186-1199, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Values Education Research Trends in Turkey: A Content Analysis

BELDAĞ A.

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, sa.5, ss.101-112, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Bilim ve sanat merkezlerinde ve diğer okullarda öğrenim gören öğrencilerin sahip oldukları değerlere ilişkin öğretmen görüşleri

BELDAĞ A. , KESKİN S.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.9-24, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazandırılması ile İlgili Öğretmen Görüşleri

Nalçacı A., BELDAĞ A.

International Journal of Eurasia Social Sciences, cilt.6, sa.21, ss.67-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri

OĞUZ A. , BELDAĞ A.

Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, cilt.10, sa.15, ss.667-680, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Üniversite-Toplum İşbirliği Açısından Değerlendirilmesi

BELDAĞ A. , YAYLACI A. F. , GÖK E. , İPEK C.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.161-178, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Medyanın Beş Temel İlkesinin Uygulanması: Sınıfta Hayvan Çiftliğini İzlemek

YAYLACI A. F. , BELDAĞ A. , GÖK E. , İPEK C.

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), cilt.15, sa.35, ss.169-193, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Karar Verme Sürecinde Okul Yöneticilerini Etkileyen Değerler

Yaylacı A. F. , BELDAĞ A.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.165-176, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Coğrafya Alanına Yönelik Öz-Yeterlik Seviyelerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi (Rize ili örneği)

GEÇİT Y. , BELDAĞ A.

NWSA-Education Sciences (ISSN:1308-7274), cilt.9, sa.4, ss.353-363, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitim Sistemi Hakkındaki Görüşleri

BELDAĞ A. , YAYLACI A. F.

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.13, sa.48, ss.90-107, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

İlköğretim 7. VE 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının Belirlenmesi(Erzurum Örneği)

Nalçacı A., BELDAĞ A.

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.17, sa.28, ss.141-154, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Değer Tercih Sıralamaları

YARAR KAPTAN S. , BELDAĞ A.

8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL STUDIES EDUCATION, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.315-316

2019

2019

Yardımseverlik Değerinin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kazandırılmasına Yönelik Örnek Etkinlikler

Yılmaz B., BELDAĞ A.

International Symposium of Education and Values, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.8

2019

2019

Ortaokul Öğrencilerinin Saldırganlık Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Balcı M., BELDAĞ A.

International Symposium of Education and Values, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.12

2019

2019

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime İlişkin Görüşleri

BELDAĞ A. , TEYMUR N.

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.305

2019

2019

Sözlü ve Yerel Tarih Uygulamalarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

MERT B., BELDAĞ A.

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.306

2019

2019

Öğretmenlerin Disiplinlerarası Öğretim Tasarımı Becerilerinin Değerlendirilmesi

TEKBIYIK A. , BELDAĞ A. , SEYIHOGLU A., BİRİNCİ KONUR K.

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019

2018

2018

2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Çokkültürlü Eğitim Bağlamında İncelenmesi

TEYMUR N., BELDAĞ A.

II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Rize, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2018, ss.128

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlığı Hakkındaki Görüşleri

BELDAĞ A. , YARAR KAPTAN S.

Güneysu Sempozyumu II, Rize, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.1

2018

2018

Temel Eğitimde Değer Eğitimi Uygulamaları

YARAR KAPTAN S. , BELDAĞ A.

Güneysu Sempozyumu–II, Rize, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.1

2018

2018

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN DEĞER KAZANIMLARI

BELDAĞ A.

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.78

2018

2018

Akademisyenlerin Değer Kavramına İlişkin Görüşleri

Nalçacı A., BELDAĞ A.

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, Kırşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.15-16

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Hakkındaki Düşüncelerinin Belirlenmesi

YARAR KAPTAN S., BELDAĞ A.

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, Kırşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.25-26

2018

2018

Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi Anlayışı: Bir İçerik Analizi

BELDAĞ A. , Nalçacı A.

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 Nisan - 30 Mayıs 2018, ss.48

2018

2018

Söze Nasıl Başlıyoruz? Eğitim Bilimleri Alanındaki Makalelerin Giriş Paragraflarına İlişkin Eleştirel Bir Analiz

YAYLACI A. F. , BELDAĞ A. , AKTAŞ E.

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 Nisan - 30 Mayıs 2018, ss.55

2017

2017

Üniversitelerin Kalite Birimlerine İlişkin Yapısal Bir İnceleme

YAYLACI A. F. , BELDAĞ A.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION, Sakarya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017, ss.351

2017

2017

sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Sözlü Tarih Yöntemine İlişkin Görüşleri

BELDAĞ A. , Balcı M.

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.290

2017

2017

Temel Eğitimde Değerler Eğitimi

BELDAĞ A.

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.26

2017

2017

Değerler Eğitimi ve Güncel Tartışmalar: Gazete Haberlerine İlişkin Bir Eleştirel Söylem Analizi

BELDAĞ A. , YAYLACI A. F.

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6), Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.250-251

2017

2017

Tarihî Romanların Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi

AKTAŞ E. , BELDAĞ A. , YAHŞİ İ.

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6), Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.248-249

2017

2017

Arabalar Filminin İçerdiği Değerler Açısından İncelenmesi

BELDAĞ A. , YARAR KAPTAN S.

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6), Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.425-426

2017

2017

DEĞERLER EĞİTİMİ VE GÜNCEL TARTIŞMALAR: GAZETE HABERLERİNE İLİŞKİN BİR ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ

BELDAĞ A. , YAYLACI A. F.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu VI, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

2016

2016

DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARI 6 VE 7 SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

DELİHASAN S., ÇORAPÇI S., ERSOY E., BELDAĞ A.

VI ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

2016

2016

ÖĞRETMENLERİN DEĞERLER EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

AKARSU A. H. , HATİCE A. D. , BELDAĞ A.

VI ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

2016

2016

Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Uygulamalrına İlişkin Görüşleri

Balcı M., Coşgun O., Pehlivan T. B. , BELDAĞ A.

VI. International Congress on Research in Education (ICRE), Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.8

2016

2016

Social Studies Teachers’ Opinions on the Use of Creative Drama in Social Studies Course

OĞUZ NAMDAR A. , BELDAĞ A.

VI. International Congress on Research in Education (ICRE),, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.149

2016

2016

"Değerler Eğitimi Uygulamaları: 6. Ve 7. Sınıf Öğrencileri İçin Etkinlik Örnekleri

Delihasan S., Çorapçı S., BELDAĞ A.

VI. International Congress on Research in Education (ICRE), Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.7

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

BELDAĞ A.

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.317

2016

2016

Eğitim Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BELDAĞ A. , YEDİYILDIZ M. Y.

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.18

2016

2016

Bilim Sanat Merkezi Öğrencilerinin Değer Kazanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BELDAĞ A. , KESKİN S.

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.147

2016

2016

Sosyal Bilgiler Dersinde Edebî Metin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

AKTAŞ E. , BELDAĞ A.

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.245

2015

2015

Türkiye’de Değerler Eğitimi Araştırmaları: 1999-2015 Arası Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Değerlendirme

BELDAĞ A.

II. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.30

2015

2015

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Sosyal Bilgiler” Kavramına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla Analizi

BELDAĞ A. , GEÇİT Y.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu IV, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2015, ss.2

2015

2015

Mevlana’nın Yedi Öğüdüne İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

tay b., Nalçacı A., BELDAĞ A.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu IV, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2015, ss.21

2014

2014

Eğitim Bilimleri Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

GÖK E. , İPEK C. , YAYLACI A. F. , BELDAĞ A.

9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.202-203

2014

2014

Karar Verme Sürecinde Okul Yöneticilerini Etkileyen Değerler

YAYLACI A. F. , BELDAĞ A.

9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.200-201

2014

2014

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Üniversite-Toplum İşbirliği Açısından Değerlendirilmesi

BELDAĞ A. , YAYLACI A. F. , GÖK E. , İPEK C.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2014, ss.254-255

2014

2014

Medyanın Beş Temel İlkesinin Uygulanması: Sınıfta Hayvan Çiftliği Filmini İzlemek

YAYLACI A. F. , BELDAĞ A. , GÖK E. , İPEK C.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2014, ss.95-96

2013

2013

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitim Sistemi Hakkındaki Görüşleri

BELDAĞ A. , YAYLACI A. F.

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.296

2013

2013

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları

Nalçacı A., BELDAĞ A.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II, Aksaray, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013, ss.65

2013

2013

Sınıf Öğretmenlerinin Değer Algısı

BELDAĞ A. , Nalçacı A.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II, Aksaray, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013, ss.64

2012

2012

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazandırılması ile İlgili Öğretmen Görüşleri

Nalçacı A., BELDAĞ A.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu I, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2012, ss.120

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Ahlak ve Değerler Eğitimi

BELDAĞ A.

Din Eğitimi, İbrahim Turan, Bayramali Nazıroğlu, Editör, Bilay, Ankara, ss.203-218, 2020

2019

2019

KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ

GENÇ S. Z. , BELDAĞ A.

Pegem Akademi, Ankara, 2019

2019

2019

İLKOKUL VE ORTAOKUL PROGRAMLARINDA AFET EĞİTİMİ

Nalçacı A., BELDAĞ A.

AFETLER VE AFET YÖNETİMİ, RAMAZAN SEVER, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.346-361, 2019

2019

2019

Öğretim Programlarında Değer Eğitimi

BELDAĞ A.

Karakter ve Değer Eğitimi, Salih Zeki GENÇ, Adem BELDAĞ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.136-144, 2019

2019

2019

SOSYAL BİLGİLERDE OKURYAZARLIKLAR

TOKDEMİR M. A. , BELDAĞ A.

Türkiye’de Sosyal Bilgiler EğitimiAraştırmaları El Kitabı, İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU, Selahattin KAYMAKCI, Ebru DEMİRCİOĞLU, Editör, Pegem akademi, Ankara, ss.473-503, 2019

2017

2017

ilkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 4

BELDAĞ A.

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5

BELDAĞ A.

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, İstanbul, 2017

2017

2017

Hayat Bilgisi Öğretiminde Plan

BELDAĞ A. , YARAR KAPTAN S.

Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi, Bayram Tay, Editör, Pegem Yayıncılık, Ankara, ss.435-463, 2017

2016

2016

Sosyal Bilgiler Öğretiminin Değerlendirilmesi

BELDAĞ A.

Sosyal Bilgiler Öğretimi İlkeler ve Uygulamalar, Bayram Tay, Selçuk Beşir Demir, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.56-76, 2016

2015

2015

Hayat Bilgisi Öğretiminde Teknoloji ve Materyal Kullanımı

BELDAĞ A.

Hayat Bilgisi Öğretimi, Mehmet Gültekin, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.131-151, 2015