Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2015 Doktora

  Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 2006 - 2009 Yüksek Lisans

  Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 2003 - 2006 Lisans

  Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Türkiye

 • 2000 - 2003 Ön Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Ankara Myo, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  Manisa'daki Perdeli ve Perdesiz Betonarme Konut Binalarının Deprem Performanslarının Belirlenmesi ve Hasar Olasılık Eğrilerinin Çizilmesi

  Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı

 • 2006 Yüksek Lisans

  Bir Bina Maketinin Eğitim Materyali Olarak Kullanılması ve Öğrenme Üzerindeki Etkileri

  Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı