Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Developing Damage Estimation Methods for Different Types of Reinforced Concrete Buildings

TEKNIK DERGI, cilt.28, sa.4, ss.8051-8076, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BETONDA CFRP SARGI UYGULAMASININ DENEYSEL VE ANALİTİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.921-930, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Magnezyum Oksit (MgO) Levhalar Üzerine Bir Derleme

Sciennovation, cilt.2, sa.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on the Effects of Highway Reinforcement on LoadDistribution

Sciennovation_a Journal on Structural Science and Innovation, cilt.1, sa.2, ss.51-58, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimari ve Mühendislik Eserlerin Turizmdeki Rolü

sciennovation, cilt.2, sa.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fatsa-Aybastı Karayolu Şev Hareketlerinin İnklinometre Ölçümleriyle İncelenmesi

Türk hidrolik dergisi, cilt.3, sa.2, ss.36-41, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapı Mühendisliğinde Blok Zinciri Uygulamaları

Sciennovation, cilt.1, sa.1, ss.26-31, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Silis Dumanı Katkılı Harçlar Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Türk Hidrolik Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.9-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Field and Loading Unit Analysis of Vertical Pressure Distribution on Highway Sublayers

American Academic Scholarly Research Journal, cilt.8, ss.65-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performans Sıralaması Yöntemiyle Mevcut Binaların Bölgesel Deprem Risk Dağılımının İncelenmesi

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.11, sa.1, ss.37-48, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Seismic Fragility Curves for 1 And 2 Stories R C Buildings

international journal of engineering techonologies, cilt.1, sa.2, ss.88-94, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of Cumulative Distrubution Functions In Order To Estimate Damage Probability

VFAST Transactions on Mathematics, cilt.5, ss.1-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Calculatıon Of Shear Strength Probabılıty Of Geogrıds Used In Hıghway Embankments

VFAST Transactions on Mathematics, cilt.5, ss.10-17, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Nonlinear Static and Dynamic Analyses on a R/C Building

an International Journal of Mathematical and Computational Applications, cilt.18, sa.3, ss.264-272, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparison of 2013 and 2019 Sidewalk Survey Methods

VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, 25 - 27 Eylül 2019

Investigation of Slope Movements of Gümüşköy-Topçam Highway Landslide by Inclinometer Measurements

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, 25 - 27 Eylül 2019, ss.251-257

The Effects of Reinforcing Guide Bars in RC Slabs

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 19 - 21 Eylül 2019

Development of An Early Warning System for Steel Roof Trusses

International Civil Engineering & Architecture Conference (ICEARC 2019), Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, ss.65-68

Evaluation of a Steel Roof of a Football Field That Collapsed due to a Heavy Snowfall

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, sa.84388, ss.1-8

The Use Of Scale Model In Civil Engineering Education

2018 8th International Conference on Teaching, Education & Learning (ICTEL), 07-08 June 2018, Rome, Italy, Roma, İtalya, 7 - 08 Haziran 2018, ss.29

Seismic Retrofitting of Reinforced Concrete Buildings Using a Displacement-Based Aproach

2nd International Conference on Engineering Technology and Inovation, Saraybosna, Bosna-Hersek, 22 - 26 Mart 2017, cilt.1, sa.1, ss.7-14

SEISMIC RETROFITTING OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS USING A DISPLACEMENT-BASED APPROACH

12th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2016), İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016

A STUDY OF RAPID RISK ASSESMENT FOR MID-STORY R/C BUILDINGS

International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Mart 2016, ss.82-85

Kar Yükünün Tetiklemesi Sonucu Çöken Örnek Bir Çelik Çatının İncelenmesi

6. Çelik Yapılar Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.363-372

Manisa Orta Katlı B A Konutlar İçin Hasar olasılık eğrileri Elde Edilmesi

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2015

An Early Warning System Design for Steel Frame Trusses

International Congress on Engineering and Natural Sciences, Üsküp, Makedonya, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.479-486

Seismic Fragility Curves For 4 and 5 Storey Reinforced Concrete Buildings Built Before 1998 in Manisa

11th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2014

Seismic Upgrading Of A Substandard Reinforced Concrete Structure Using A Displacement Based Design Methodology

"; International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2014, ss.314-342

COMPARISON OF THE ENERGY PERFORMANCE AND STATIC LOADS ON A BUILDING INTEGRATED WIND SOLAR AND RAIN WATER HARVESTER

the Sixth InternationalExergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-6), 1 - 04 Temmuz 2013, cilt.1, ss.137-144

Kitap & Kitap Bölümleri

Comparison of Energy Performance and Static Loadson a Building Integrated Wind, Solar, and Rainwater Harvester

Progress in Exergy Energy and the Environment, İbrahim Dinçer, Adnan Midilli, Haydar Küçük, Editör, Springer, ss.875-884, 2014

Diğer Yayınlar