Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Preservice Teachers Developing Coherent Inquiry Investigations in Elementary Astronomy

SCIENCE EDUCATION, cilt.99, sa.5, ss.932-957, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preservice Science Teachers' Uses of Inscriptions in Science Teaching

Journal of Science Teacher Education, cilt.24, sa.7, ss.1103-1132, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen Adaylarının Açıklamalarının Doğası

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Discourse of professional pedagogical vision in teacher education

Theory and methods in sociocultural research in science and engineering education, Kelly, Gregory Green, Judith, Editör, Routledge, New York, ss.181-205, 2019