Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN OKUL İKLİMİ ALGILARI

X th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 08 June 2023

ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLILIKLARI VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

IX th International Eurasian Educational Research Congress, İzmir, Turkey, 22 June 2022, pp.1372-1383 Creative Commons License

Lisansüstü Bilimsel Araştırma Günleri Bilimsel Etkinliğinin Değerlendirilmesi

VIIth International EurasianEducational Research Congress, 10 - 13 September 2020

Detecting Aberrant Test Scores For Turkish Students In Timss 2015 Via Non-Parametric Person-Fit Statistics

II. INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION AND ACCREDITATION CONGRESS, 27 - 29 October 2018

DUYGULARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 13 - 15 October 2016

Duyguları değerlendirme ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması.

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 13 - 15 October 2016

Türk Öğrencilerinin PISA 2009 Okuma Becerilerini Açıklayan Değişkenlerin CHAID Analizi İle Belirlenmesi

1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Ist Eurasian Educational Research Congress), İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014

The role of parents on Turkish students' reading achievement

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.4393-4396 identifier

A Study Of Devopling an Attitude Scale for Scientific Research Practice

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (The Fifth International Congress of Educational Research), Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.2294-2301

Bilimsel Araştırma Uygulamalarına Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

V. Uluslararası Eğitim Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.58

İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Görsel Tasarım Bakımından İncelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.1

Evaluation Of Attitudes Towards Women s Labor Among Academics In Terms Of Different Variables (AKADEMİSYENLERİN KADININ ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ)

International Conference on Woman Being a Woman Awareness and Liberalization (Uluslararası Kadın Konferansı Kadın Olmak Farkındalık ve Özgürleşme)), İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2012, pp.98-112

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri, 26 - 28 April 2012

Sınıf Öğretmenlerinin Performans Görevi Hazırlama ve Değerlendirme Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi

International Conference on New Trends in Education and Their Implications- ICONTE, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime (Yüksek Lisans) ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri

International Conference on New Trends in Education and Their Implications- ICONTE, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012

Books & Book Chapters

Ortaöğretim ve Yükseköğretim Kademelerinde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

in: Sınıf İçi Öğrenmeleri Ölçme ve Değerlendirme, hasan tabak, vildan özdemir, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.380-416, 2023

Nicel Araştırma Yöntemleri

in: Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Mehmet KÜÇÜK, Serkan SEVİM, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.85-123, 2022

EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK

in: Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Fatih Şahin , Beyza Aksu Dünya , Hasan Tabak, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.336-382, 2022

Jamovi ile Kolay İstatistik

in: Jamovi ile Kolay İstatistik, Asiye ŞENGÜL AVŞAR, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.121-145, 2021

Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri

in: Sosyal Bilimlerde İstatistik: Excel ve SPSS Uygulamaları, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Orçan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.53-82, 2020

Madde ve Test İstatistikleri

in: Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme, Bayram Bıçak, Hakan Koğğar, Editor, Lisans, İstanbul, pp.221-283, 2019

ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME, UYARLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ

in: Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme, Doç. Dr. Bayram Bıçak - Dr. Öğr.Üyesi Hakan Koğar, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.71-99, 2019

ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME, UYARLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ

in: EĞİTİMDE SÜREÇ VE ÜRÜN ODAKLI DEĞERLENDİRME, Bıçak Bayram; Koğar Hakan, Editor, Lisans yayıncılık, İstanbul, pp.71-100, 2019

Ölçme aracı geliştirme, uyarlama ve uygulama süreci

in: Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme, Bayram Bıçak, Hakan Koğar, Editor, Lisans Yayınevi, İstanbul, pp.71-99, 2019

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VE AKADEMİSYENLERİNİN RİZE ŞEHRİNE YÖNELİK ALGILARI VE BEKLENTİLERİ

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza Saklı, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.265-337, 2017

Geçerlik

in: Ölçek Geliştirme: Kuram ve Uygulamaları, Tarık Totan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.59-72, 2017

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ VEÖĞRENCİLERİNİN RİZE ŞEHRİNE YÖNELİK BEKLENTİLERİ NİTELBİR ÇALIŞMA

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİ İLE RİZE HALKININ KARŞILIKLIALGI VE BEKLENTİLERİ, ALİ RIZA SAKLI, Editor, Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDöner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Rize, pp.341-363, 2017

Geçerlik

in: Ölçek Geliştirme Kuram ve Uygulamaları, Tarık TOTAN, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.59-72, 2014

Metrics

Publication

60

Citation (WoS)

11

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

2

Project

6

Thesis Advisory

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals