Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Comparing the Automatic Item Selection Procedure and Exploratory Factor Analysis in Determining Factor Structure

participatory educational research, vol.9, no.2, pp.416-436, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Guide for More Accurate and Precise Estimations in Simulative Unidimensional IRT Models

International Journal of Assessment Tools in Education, vol.8, no.2, pp.423-447, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Clinical Significance In Mental Health Studies

Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research, vol.10, no.1, pp.109-121, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Detecting Aberrant Response Behavior with Nonparametric Method: Mokken and PerFit Packages in RStudio

Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives, vol.18, no.4, pp.251-260, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

INVESTIGATION OF SKILLS-BASED TEST ITEMS AND SAMPLE ITEMS IN THE ENTRANCE EXAMINATION FOR HIGH SCHOOLS FOR TURKISH LESSON

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, vol.5, no.12, pp.677-718, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Araştırma Görevliliğinde Tek Tip Kadro Türüne Geçişte Araştırma Görevlilerinin Görüşleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Person-Fit Statistics for Polytomous Items in Different Test Conditions

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.10, no.4, pp.348-364, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Investigation of the Effects of the Number of Categories on Psychometric Properties According to Mokken Homogeneity Model

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.9, no.1, pp.49-63, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Eğitim Fakültesi Meslek Bilgisi Derslerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.5, no.2, pp.79-90, 2014 (Other Refereed National Journals)

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ VE İKİNCİ KADEME ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Journal of Research in Education and Teaching, vol.1, no.3, pp.268-278, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lisansüstü Bilimsel Araştırma Günleri Bilimsel Etkinliğinin Değerlendirilmesi

VIIth International EurasianEducational Research Congress, 10 - 13 September 2020

Detecting Aberrant Test Scores For Turkish Students In Timss 2015 Via Non-Parametric Person-Fit Statistics

II. INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION AND ACCREDITATION CONGRESS, 27 - 29 October 2018

DUYGULARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 13 - 15 October 2016

Duyguları değerlendirme ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması.

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 13 - 15 October 2016

The role of parents on Turkish students' reading achievement

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.4393-4396 identifier

Bilimsel Araştırma Uygulamalarına Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

V. Uluslararası Eğitim Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.58

İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Görsel Tasarım Bakımından İncelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.1

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri, 26 - 28 April 2012

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime (Yüksek Lisans) ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri

International Conference on New Trends in Education and Their Implications- ICONTE, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012

Sınıf Öğretmenlerinin Performans Görevi Hazırlama ve Değerlendirme Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi

International Conference on New Trends in Education and Their Implications- ICONTE, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012

Books & Book Chapters

Jamovi ile Kolay İstatistik

in: Jamovi ile Kolay İstatistik, ASİYE ŞENGÜL AVŞAR, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.121-145, 2021

Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri

in: Sosyal Bilimlerde İstatistik: Excel ve SPSS Uygulamaları, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Orçan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.53-82, 2020

Madde ve Test İstatistikleri

in: Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme, Bayram Bıçak, Hakan Koğğar, Editor, Lisans, İstanbul, pp.221-283, 2019

Ölçme aracı geliştirme, uyarlama ve uygulama süreci

in: Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme, Bayram Bıçak, Hakan Koğar, Editor, Lisans Yayınevi, İstanbul, pp.71-99, 2019

ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME, UYARLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ

in: Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme, Doç. Dr. Bayram Bıçak - Dr. Öğr.Üyesi Hakan Koğar, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.71-99, 2019

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VE AKADEMİSYENLERİNİN RİZE ŞEHRİNE YÖNELİK ALGILARI VE BEKLENTİLERİ

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza Saklı, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.265-337, 2017

Geçerlik

in: Ölçek Geliştirme: Kuram ve Uygulamaları, Tarık Totan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.59-72, 2017

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ VEÖĞRENCİLERİNİN RİZE ŞEHRİNE YÖNELİK BEKLENTİLERİ NİTELBİR ÇALIŞMA

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİ İLE RİZE HALKININ KARŞILIKLIALGI VE BEKLENTİLERİ, ALİ RIZA SAKLI, Editor, Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDöner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Rize, pp.341-363, 2017