Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

A Guide for More Accurate and Precise Estimations in Simulative Unidimensional IRT Models

International Journal of Assessment Tools in Education, vol.8, no.2, pp.423-447, 2021 (ESCI)

RUH SAĞLIĞI ÇALIŞMALARINDA KLİNİK ANLAMLILIK (CLINICAL SIGNIFICANCE IN MENTAL HEALTH STUDIES)

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi-Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, vol.10, no.1, pp.109-121, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Clinical Significance In Mental Health Studies

Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research, vol.10, no.1, pp.109-121, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Detecting Aberrant Response Behavior with Nonparametric Method: Mokken and PerFit Packages in RStudio

Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives, vol.18, no.4, pp.251-260, 2020 (ESCI) identifier identifier

INVESTIGATION OF SKILLS-BASED TEST ITEMS AND SAMPLE ITEMS IN THE ENTRANCE EXAMINATION FOR HIGH SCHOOLS FOR TURKISH LESSON

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, vol.5, no.12, pp.677-718, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Araştırma Görevliliğinde Tek Tip Kadro Türüne Geçişte Araştırma Görevlilerinin Görüşleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Comparison of Person-Fit Statistics for Polytomous Items in Different Test Conditions

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.10, no.4, pp.348-364, 2019 (ESCI) identifier

Investigation of the Effects of the Number of Categories on Psychometric Properties According to Mokken Homogeneity Model

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.9, no.1, pp.49-63, 2018 (ESCI) identifier

Eğitim Fakültesi Meslek Bilgisi Derslerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.5, no.2, pp.79-90, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLILIKLARI VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

IX th International Eurasian Educational Research Congress, İzmir, Turkey, 22 June 2022, pp.1372-1383 Creative Commons License

Lisansüstü Bilimsel Araştırma Günleri Bilimsel Etkinliğinin Değerlendirilmesi

VIIth International EurasianEducational Research Congress, 10 - 13 September 2020

Detecting Aberrant Test Scores For Turkish Students In Timss 2015 Via Non-Parametric Person-Fit Statistics

II. INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION AND ACCREDITATION CONGRESS, 27 - 29 October 2018

DUYGULARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 13 - 15 October 2016

Duyguları değerlendirme ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması.

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 13 - 15 October 2016

The role of parents on Turkish students' reading achievement

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.4393-4396 identifier

Bilimsel Araştırma Uygulamalarına Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

V. Uluslararası Eğitim Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.58

İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Görsel Tasarım Bakımından İncelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.1

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri, 26 - 28 April 2012

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime (Yüksek Lisans) ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri

International Conference on New Trends in Education and Their Implications- ICONTE, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012

Sınıf Öğretmenlerinin Performans Görevi Hazırlama ve Değerlendirme Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi

International Conference on New Trends in Education and Their Implications- ICONTE, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012

Books & Book Chapters

EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK

in: Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Fatih Şahin , Beyza Aksu Dünya , Hasan Tabak, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.336-382, 2022

Jamovi ile Kolay İstatistik

in: Jamovi ile Kolay İstatistik, Asiye ŞENGÜL AVŞAR, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.121-145, 2021

Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri

in: Sosyal Bilimlerde İstatistik: Excel ve SPSS Uygulamaları, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Orçan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.53-82, 2020

Madde ve Test İstatistikleri

in: Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme, Bayram Bıçak, Hakan Koğğar, Editor, Lisans, İstanbul, pp.221-283, 2019

ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME, UYARLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ

in: Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme, Doç. Dr. Bayram Bıçak - Dr. Öğr.Üyesi Hakan Koğar, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.71-99, 2019

Ölçme aracı geliştirme, uyarlama ve uygulama süreci

in: Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme, Bayram Bıçak, Hakan Koğar, Editor, Lisans Yayınevi, İstanbul, pp.71-99, 2019

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VE AKADEMİSYENLERİNİN RİZE ŞEHRİNE YÖNELİK ALGILARI VE BEKLENTİLERİ

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza Saklı, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.265-337, 2017

Geçerlik

in: Ölçek Geliştirme: Kuram ve Uygulamaları, Tarık Totan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.59-72, 2017

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ VEÖĞRENCİLERİNİN RİZE ŞEHRİNE YÖNELİK BEKLENTİLERİ NİTELBİR ÇALIŞMA

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİ İLE RİZE HALKININ KARŞILIKLIALGI VE BEKLENTİLERİ, ALİ RIZA SAKLI, Editor, Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDöner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Rize, pp.341-363, 2017