Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The effect of heat application on fluoride release from antibacterial agent added glass ionomer cement

Cumhuriyet Dental Journal, vol.22, no.2, pp.218-225, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Dental Neglect

Yeditepe Dental Journal, vol.15, no.1, pp.103-109, 2019 (Other Refereed National Journals)

Özel Tıbbi Bakım İhtiyacı Olan Çocuklarda Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları: Güncel Literatür Derlemesi.

Türkiye Klinikleri Journal Pediatric Dentistry- Special Topics, vol.4, no.1, pp.81-87, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çekimi Yapılan Daimi Santral Dişin Orijinal Kron ile Estetik Restorasyonu

Journal of İstanbul Aydın University Faculty of Dentistry, vol.3, pp.23-29, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pulpa Kanal Obliterasyonu Gözlenen Dişte Endodontik ve Cerrahi Tedavi Yaklaşımı-Olgu Sunumu

25.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI, 9 - 11 November 2018

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRELERİNİN, ÇOCUKLARIN AĞIZ SAĞLIĞI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi (IDU-DENT 2020), 28 - 29 November 2020

Tıp ve Diş Hekimliği Öğrencilerinin Koruyucu Diş Hekimliği Alanındaki Bilgi Düzeyi

2. Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, 22 - 24 November 2019

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İnfant Oral Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeyi

26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 8 - 10 November 2019

İKİ FARKLI AĞIZ SAĞLIĞI EĞİTİMİ YÖNTEMİNİN ANNELERİN BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ

26.ULUSLARARASI TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.36

Ekstraoral Fistülün Endodontik Müdahele ile Tedavisi: Olgu Sunumu

25.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI, 9 - 11 November 2018

Travmaya Uğramış Genç Daimi Santral Dişin Estetik Restorasyonu: Vaka Raporu

24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi İzmir Diş Hekimleri Odası, 10 November 2017 - 12 November 2016

Prosthetic Treatment Of Avulsed Anterior Teeth Owing To Trauma

International Congress on Preventive Dentistry, 19 - 22 October 2017

ÇEKİMİ YAPILAN DAİMİ SANTRAL DİŞİN ORİJİNAL KRON İLE ESTETİK RESTORASYONU

24.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ, İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI, İzmir, Turkey, 10 - 12 November 2017, pp.85

AESTHETİC RESTORATION OF EXTRACTED PERMANENT CENTRAL TOOTH WITHORIGINAL CROWN

24.İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI International Scientific Congress and Exhibition, 10 - 12 October 2017

Travmaya Uğramış Genç Daimi Dişin Endodontik ve Restoratif Tedavisi

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 2017

Various properties of Glass Ionomer Cement Containing Antibacterial Agents

CED-AIDR/N9OF ORAL HEALTH RESEARCH CONGRESS, 20 - 23 September 2017

Travmaya Uğramış Genç Daimi Santral Dişin Endodontik ve Restoratif Tedavisi

TDB 23.ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.339

Books & Book Chapters

Pulpa Rejenerasyonunda Kök Hücre Uygulamaları ve Biyolojik Yaklaşımlar

in: GÜNCEL ORTODONTİ VE PEDODONTİ ÇALIŞMALARI, İlter Uzel,Muharrem Cem Doğan, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.287-297, 2021

“ÇOCUK HASTALARIN DENTAL TEDAVİLERİNDE AĞRI YÖNETİMİ”

in: SAĞLIK BİLİMLERİ Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021, Prof. Dr. Belgin Sırıken,Dr.Öğr. Üyesi Ayhan Güler, Editor, IVPE Yayınevi, Cetinje, pp.20-37, 2021 Creative Commons License

İmmatür Genç Daimi Dişlerde Pulpal Tedavi Yaklaşımları

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler Mayıs 2021 Cilt 3, PROF. DR. CEM EVEREKLİOĞLU,DR. ÖĞRETIM ÜYESI DUYGU SEVIM GÜLMEZ, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.20-34, 2021 Creative Commons License

"İnfantlarda ve Bebeklerde Koruyucu Diş Hekimliği

in: Güncel Ortodonti ve Pedodonti Çalışmaları, İlter Uzel, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.139-156, 2021 Creative Commons License

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN GİNGİVAL ve PERİODONTAL HASTALIKLAR

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II , Prof.Dr. Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.369-390, 2020 Creative Commons License