Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dental Neglect

Yeditepe Dental Journal, cilt.15, sa.1, ss.103-109, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Tıbbi Bakım İhtiyacı Olan Çocuklarda Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları: Güncel Literatür Derlemesi.

Türkiye Klinikleri Journal Pediatric Dentistry- Special Topics, cilt.4, sa.1, ss.81-87, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çekimi Yapılan Daimi Santral Dişin Orijinal Kron ile Estetik Restorasyonu

Journal of İstanbul Aydın University Faculty of Dentistry, cilt.3, ss.23-29, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pulpa Kanal Obliterasyonu Gözlenen Dişte Endodontik ve Cerrahi Tedavi Yaklaşımı-Olgu Sunumu

25.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI, 9 - 11 Kasım 2018

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRELERİNİN, ÇOCUKLARIN AĞIZ SAĞLIĞI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi (IDU-DENT 2020), 28 - 29 Kasım 2020

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İnfant Oral Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeyi

26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 8 - 10 Kasım 2019

İKİ FARKLI AĞIZ SAĞLIĞI EĞİTİMİ YÖNTEMİNİN ANNELERİN BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ

26.ULUSLARARASI TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.36

Ekstraoral Fistülün Endodontik Müdahele ile Tedavisi: Olgu Sunumu

25.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI, 9 - 11 Kasım 2018

Travmaya Uğramış Genç Daimi Santral Dişin Estetik Restorasyonu: Vaka Raporu

24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi İzmir Diş Hekimleri Odası, 10 Kasım 2017 - 12 Kasım 2016

Prosthetic Treatment Of Avulsed Anterior Teeth Owing To Trauma

International Congress on Preventive Dentistry, 19 - 22 Ekim 2017

ÇEKİMİ YAPILAN DAİMİ SANTRAL DİŞİN ORİJİNAL KRON İLE ESTETİK RESTORASYONU

24.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ, İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017, ss.85

AESTHETİC RESTORATION OF EXTRACTED PERMANENT CENTRAL TOOTH WITHORIGINAL CROWN

24.İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI International Scientific Congress and Exhibition, 10 - 12 Ekim 2017

Travmaya Uğramış Genç Daimi Dişin Endodontik ve Restoratif Tedavisi

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Travmaya Uğramış Genç Daimi Santral Dişin Endodontik ve Restoratif Tedavisi

TDB 23.ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.339