Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Narrations of al-Fitan (Eschatology) and Orientalism

ATLAS 9th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Barcelona, Spain, 9 - 10 July 2022, pp.422-423

Nikah Bahsi Özelinde Tahâvî'de Kur'ân'a Arz

Güncel Hadis Meseleleri ve Babanzâde Ahmed Naim Uluslararası Sempozyum, Diyarbakır, Turkey, 5 - 07 November 2021, pp.143-144

Books & Book Chapters

Nikâh Bahsi Özelinde Tâhâvî'de Kur'ân'a Arz

in: Güncel Hadis Meselelerinin Anlaşılması ve Yorumlanması, İbrahim Özcoşar,Ali Karakaş,Fikret Özçelik,İsmail Kanbaz, Editor, DİVAN, İstanbul, pp.99-104, 2022

Buhârî’nin Es-Sahîh’inde Temrîz Sîgası Kullanımı ve Muhaddislerin Bu Husustaki Değerlendirmeleri

in: 9. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi - Bildiriler Kitabı III, Burak Yuvalı,Latif Karagöz,Taha Eğri, Editor, İlmi Etütler Derneği (İLEM), İstanbul, pp.37-48, 2021

Metrics

Publication

8

H-Index (WoS)

1