Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of double cross sectional ratio on performance characteristics of pulsating heat pipes

INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, vol.127, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Experimental investigation and force analysis of flat-plate type pulsating heat pipes having ternary mixtures

INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, vol.121, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Conical coaxial impinging air jets: angle effect on the heat transfer performance

HEAT AND MASS TRANSFER, vol.56, no.12, pp.3135-3146, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Thermal investigation and flow pattern analysis of a closed-loop pulsating heat pipe with binary mixtures

JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING, vol.42, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Flow boiling characteristics in a novel minichannel with a step on each corner

EXPERIMENTAL HEAT TRANSFER, vol.33, no.1, pp.1-17, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prediction of Two-Phase Heat Transfer Coefficient of Flow Boiling in Minichannels

HEAT TRANSFER ENGINEERING, vol.41, no.1, pp.17-35, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of Total flowrate on the cooling performance of swirling coaxial impinging jets

HEAT AND MASS TRANSFER, vol.55, no.11, pp.3275-3288, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of hydraulic diameter on flow boiling in rectangular microchannels

HEAT AND MASS TRANSFER, vol.55, no.4, pp.1033-1044, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Experimental investigation of flow boiling in single minichannels with low mass velocities

INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, vol.98, pp.22-30, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Experimental investigation of coaxial impinging air jets

APPLIED THERMAL ENGINEERING, vol.141, pp.1120-1130, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

EXPERIMENTAL STUDY OF SINGLE-PHASE FLUID FLOW AND HEAT TRANSFER CHARACTERISTICS IN RECTANGULAR MICROCHANNELS

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.38, no.1, pp.65-72, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An experimental investigation of saturated flow boiling heat transfer and pressure drop in square microchannels

INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID, vol.65, pp.1-11, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of aspect ratio on saturated flow boiling in microchannels

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, vol.93, pp.130-143, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An experimental study on the decaying swirl flow in a tube

INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, vol.55, pp.22-28, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Using artificial neural network for predicting performance of the Ranque-Hilsch vortex tube

INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID, vol.35, no.6, pp.1690-1696, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Exergy analysis of a counter-flow Ranque-Hilsch vortex tube having different helical vortex generators

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, vol.10, no.2, pp.228-238, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

A new vortex generator geometry for a counter-flow Ranque-Hilsch vortex tube

APPLIED THERMAL ENGINEERING, vol.30, no.16, pp.2505-2511, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Dönmeli Eş-Eksenli Hava Jetinin Isıl Davranışının Yakın Çarpma Mesafeleri için Deneysel Olarak İncelenmesi

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, vol.12, no.2, pp.443-453, 2020 (Other Refereed National Journals)

Dönmeli Eş Eksenli Çarpan Jetlerde Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi

Tesisat Mühendisliği, no.175, pp.39-45, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kare Kesitli Mikrokanallarda Doymuş Kaynamalı Akış Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi

Mühendis ve Makina, vol.60, no.694, pp.50-66, 2019 (Other Refereed National Journals)

Çarpan Eş Eksenli Bir Hava Jetinde Debi Oranının Akış Karakteristikleri Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.2, pp.239-248, 2018 (National Refreed University Journal)

Minikanallarda Doymuş Kaynamalı Akış Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi

Tesisat Mühendisliği, no.164, pp.29-38, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of Filling Ratio on Thermal Performance of a Non-uniform Pulsating Heat Pipe

International Conference on Energy, Environment and Storage of Energy (Iceesen 2020), Kayseri, Turkey, 19 - 21 November 2020, pp.206-213

Effect of Mixing Ratio of Binary Mixtures on Heat Transfer Characteristics of a Pulsating Heat Pipe

International 2nd Conference on Sustainable Energy and Energy Calculations (ICSEEC2020), İstanbul, Turkey, 4 - 05 September 2020, pp.53-62

HEAT TRANSFER BEHAVIOR OF COAXIAL IMPINGING JETS: ANEXPERIMENTAL STUDY

22nd Congress on Thermal Science and Technology, Kocaeli, Turkey, 11 - 14 September 2019

Konutlarda Yağmur Suyu Potansiyelinden Faydalanma

4th INTERNATIONAL ENERGY ENGINEERING CONGRESS 2019 (UEMK 2019), Gaziantep, Turkey, 24 - 25 October 2019, pp.1109-1117

A FLOW DYNAMIC INVESTIGATION OF JET IMPINGEMENT WITHSWIRLING COAXIAL FORM

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC’19), Nevşehir, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.451-456

The Effect of Jet Impingement on the Performance of a Photovoltaic Module

3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.647-650 Sustainable Development

Dönmeli Eş Eksenli Çarpan Jetlerde Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.793-801

Thermal Characteristics of Swirling Coaxial Confined Impinging Air Jets: An Experimental Investigation

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.3, pp.66-71

Flow Characteristics of Swirling Coaxial Impinging Air Jets: An Experimental Investigation

1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, Giresun, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.782-795

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF FILLING RATIO AND INCLINATION ANGLE ON THE HEAT PIPE PERFORMANCE

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, pp.284-291

Effects of Flowrate Ratio and Nozzle-to-plate Distance on the Hydrodynamic Characteristics of Impinging Coaxial Jets

7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT'18), Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.832-839

KESİTİ T-ŞEKLİNDE OLAN TEK BİR MİNİ KANALDA DOYMUŞ KAYNAMALI AKIŞ KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu (AES 2018), Edirne, Turkey, 18 - 20 April 2018, pp.561-572

Yenilikçi Soğutma Teknolojileri: Isı Boruları

1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS 2018), Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, vol.2, pp.336-342

Flow Boiling Characteristics in a Single Rectangular Microchannel

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS217), 19 - 22 October 2017, pp.2075-2081

Mikro boyutlu dikdörtgensel kanallarda kaynamalı akışın deneysel incelenmesi

VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, Turkey, 22 - 25 November 2017

MİKRO BOYUTLU DİKDÖRTGENSEL KANALLARDA KAYNAMALI AKIŞIN DENEYSEL İNCELENMESİ

VIII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ, İzmir, Turkey, 22 - 25 November 2017, pp.491-498

Flow Boiling Characteristics in a Single Rectangular Minichannel

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.2075-2081

KARE KESİTLİ MİNİ BİR KANAL İÇERİSİNDE KAYNAMALI AKIŞIN DENEYSEL İNCELENMESİ

ULIBTK’17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Turkey, 13 - 16 September 2017, pp.313-321

Kare kesitli mikrokanallarda doymuş kaynamalı akış karakteristiklerinin deneysel incelenmesi

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 22 April 2017, pp.1433-1442

Minikanallarda doymuş kaynamalı akış karakteristiklerinin deneysel incelenmesi

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 22 April 2017, pp.1483-1494

Kare kesitli mini bir kanal içerisinde kaynamalı akışın deneysel incelenmes

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Turkey, 13 - 16 April 2017

Paralel mikro kanallı ısı alıcıda kaynamalı akış karakteristiklerinin deneysel olarak incelenmesi

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 2015 (ULIBTK’15), Turkey, 2 - 05 September 2015

Paralel mikro kanallı ısı alıcıda kaynamalı akış karakteristiklerinin deneysel olarak incelenmesi

ULIBTK’15 20.Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.85-95

Ortam sıcaklığı ve yalıtımın Ranque-Hilsch vorteks tüpü performansı üzerindeki etkisinin deneysel olarak incelenmesi

ULIBTK'13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, Turkey, 9 - 12 September 2013, pp.905-910