Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A serious dermatological side effect due to vortioxetine: a case report

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.33, sa.1, ss.87-91, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A rarely known topic 'Delusional Parasitosis': A case report

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.23, sa.1, ss.111-115, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fahr Syndrome Followed for Many Years with the Diagnosis of Schizophrenia: A Case Report

Psychiatry and Behavioral Sciences, cilt.9, ss.45-49, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Melankolik Depresyon tedavisinde venlafaksin ve agomelatinin birlikte kullanımı: Bir olgu sunumu.

Ege Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.81-84, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fahr Syndrome Followed for Many Years with the Diagnosis of Schizophrenia: A Case Report

Psychiatry and Behavioral Sciences, cilt.9, ss.45-49, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Dimensional Personality Model Characteristics of Female Adolescents with Major Depressive Disorder

The Journal of Neurobehavioral Sciences, cilt.6, sa.2, ss.138-148, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Psychiatric manifestations and brain tumor: A case report and brief review

Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg, cilt.9, ss.42-49, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karşılıksız Aşk ‘de Clerambault Sendromu’: Bir olgu sunumu

Klinik Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.37-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Unrequited Love' de Clerambault Syndrome' : A case report

Clinical Medical Sciences, cilt.6, sa.1, ss.36-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

'Skin Picking Disorder': A case report

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.21, sa.2, ss.193-199, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Deliberate Self Harm Behavior’: A Case Report

literatür sempozyum, ss.49-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Psikiyatrik Klinik Araştırmalarda Nörogörüntülemenin Kullanımı

4th International Academic Studies Conference, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2020, ss.690-699

İnterferon Alfa Kullanımı sonrası ortaya çıkan Anoreksiya Nervoza: Bir Olgu sunumu

3. Uluslararası-21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (26-30 Kasım 2019 Antalya), Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, ss.151-152

Yas döneminde ortaya çıkan cenaze manisi: Bir olgu sunumu

55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2019, ss.53-54

Concomitant use of venlafaxine and agomelatine in the treatment of endogenous depression: a case report

11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.78-79

Paylaşılmış psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu

54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2018, ss.93

Total hair, eyebrows, and eyelashes loss in trichotillomania: a case report

10th International Congress on Psychopharmacology 6th International Symposium on Child andAdolescent Psychopharmacology, 25 - 29 Nisan 2018

"Uzun yıllardır şizofreni tanısı ile takip edilen Fahr Hastalığı; Bir olgu sunumu"

22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, cilt.29, no.ISSN 1300 – 2163, ss.39-39, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.33-39

Beyin tümörleri ile ilişkili psikiyatrik bozukluklar: Bir olgu sunumu

22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.60-61

Delüzyonel Parazitoz Nedir? Tanı ve tedavi yaklaşımları

22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.56

Uzun yıllardır şizofreni tanısı ile takip edilen Fahr Hastalığı; Bir olgu sunumu

22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, cilt.29, ss.39

Akromegali ve Eştanılı Şizofreni Tedavisinde Aripiprazol Kullanımı: Bir olgu sunumu

22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, cilt.29, ss.35-36

Total Alopesi, Kaş ve Kirpik Kaybı ile Sonuçlanan Trikotillomani: Bir olgu sunumu

22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, cilt.29, ss.61

Az Bilinen Bir Konu ‘Delüzyonel Parazitoz’: Bir Olgu Sunumu

11. ULUSAL ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, cilt.30, ss.77-78

Tetrabenazin ile Tedavi Gören Koreatetozlu Hastalarda Antipsikotik İlaç Kullanımı: Bir Olgu Sunumu

11. ULUSAL ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, cilt.30, ss.75-76

Şizofrenili Tanılı Hastada Ortopedik Anomali ‘Clubfoot’: Bir Olgu Sunumu

11. ULUSAL ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, cilt.30, ss.124-125

Az Bilinen Bir Konu ‘Delüzyonel Parazitoz’: Bir Olgu Sunumu

11. ULUSAL ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, cilt.30, ss.77-78

Trikotillomani Tedavisinde N-Asetilsistein Kullanımı: Bir Olgu Sunumu

11. ULUSAL ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, cilt.30, ss.96-97

Tetrabenazin ile Tedavi Gören Koreatetozlu Hastalarda Antipsikotik İlaç Kullanımı: Bir Olgu Sunumu

11. ULUSAL ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, cilt.30, ss.75-76

KARŞILIKSIZ AŞK “DE CLERAMBAULT SENDROMU”: BİR OLGU SUNUMU

53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2017, cilt.28, ss.67

AZ BİLİNEN BİR KONU ‘CAPGRAS SENDROMU’: İKİ OLGU SUNUMU

53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2017, cilt.28, ss.64

OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK VE EŞTANILI DERİ YOLMA BOZUKLUĞU: BİR OLGU SUNUMU

53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2017, cilt.28, ss.67

OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK VE EŞTANILI DERİ YOLMA BOZUKLUĞU: BİR OLGU SUNUMU

53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2017, cilt.28, ss.67

Kitap & Kitap Bölümleri

Ergen Madde Kullanımı / Bozuklukluğu

Madde Bağımlılığı: Disiplinler Arası Bir Yaklaşım, İshak Afşin Kariper,Ahmet Metin, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.75-88, 2020