Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Post Doctorate of Medicine

  T.C Sağlık Bakanlığı, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Turkey

 • 2008 - 2009 Post Doctorate of Medicine

  T.C Sağlık Bakanlığı, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji, Turkey

 • 2002 - 2008 Expertise In Medicine

  Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Turkey

 • 1996 - 2002 Undergraduate

  Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp, Turkey

Dissertations

 • 2013 Expertise In Medicine

  Reflü nefropatisi nedeniyle böbrek nakli yapılmış hastalarda greft fonksiyonları ve sağkalımı üzerine etkili faktörlerin araştırılması

  T.C Sağlık Bakanlığı, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği

 • 2002 Expertise In Medicine

  Altmış yaş üstü metabolik sendromlu erkek hastalarda testosteron metabolizması ve geç başlayan hipogonadizm

  Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English