Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mortality analysis of COVID-19 infection in chronic kidney disease, haemodialysis and renal transplant patients compared with patients without kidney disease: a nationwide analysis from Turkey.

Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, cilt.35, ss.2083-2095, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Surface modification strategies for hemodialysis catheters to preventcatheter-relatedinfections: A review

JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Acute renal infarction in Turkey: a review of 121 cases

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.50, sa.11, ss.2067-2072, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prognostic significance of NGAL in early stage chronic kidney disease

MINERVA UROLOGICA E NEFROLOGICA, cilt.69, sa.3, ss.307-312, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Air embolism following removal of hemodialysis catheter

HEMODIALYSIS INTERNATIONAL, cilt.21, sa.1, ss.29-34, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Persistent left superior vena cava: Two case reports and a review from nephrologists' perspective

HEMODIALYSIS INTERNATIONAL, cilt.20, sa.3, ss.369-377, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does Body Mass Index affect survival and technique failure. in patients undergoing peritoneal dialysis?

MINERVA UROLOGICA E NEFROLOGICA, cilt.68, sa.3, ss.302-310, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Familial Mediterranean Fever is associated with abnormal ventricular repolarization indices

REVISTA MEDICA DE CHILE, cilt.143, sa.12, ss.1560-1568, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Outcome of 121 patients with renal amyloid a amyloidosis

JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES, cilt.19, sa.7, ss.644-649, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fasting in Ramadan is not associated with deterioration of chronic kidney disease: A prospective observational study

SAUDI JOURNAL OF KIDNEY DISEASES AND TRANSPLANTATION, cilt.28, sa.1, ss.68-75, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Initial PET Status on Clinical Course in Peritoneal Dialysis Patients

BANTAO Journal, cilt.13, ss.14-19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Synthetic cannabinoid induced acute kidney injury in two previously healthy young men

International Journal of Advances in Case Reports, cilt.6, sa.1, ss.1-4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Unusual Cause of Rhabdomyolysis Causing Acute Renal Failure Achillea millefolium and Rheum palmatum Plants

International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports, cilt.3, sa.1, ss.15-19, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Case of Atypical Hemolytic Uremic Syndrome Superimposed on Behcet’s Disease

International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports, cilt.1, ss.17-23, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Late-Onset Hypogonadism in Male Patients Over 60 Years of Age with Metabolic Syndrome

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.2, sa.5, ss.17, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Hemodiyaliz Hastalarında Gebelik ve Sonuçları

21. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019, cilt.1, ss.36-38

Akut Böbrek Yetmezliği ile Gelen Sarkoidoz Olgusu,

19.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Ekim 2017

PS/GN-026 TÜRKİYEDEKİ RENAL İNFARKTÜS’LÜ HASTALARIN VERİLERİ: 121 OLGUNUN DEĞERLENDİRMESİ

34. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017, cilt.26, ss.81-82

HEMODIALYSIS DURING CARDIOPULMONARY RESUSCITATION IN PATIENTS WITH SEVERE METABOLIC ACIDOSIS

11TH INTERNATIONAL SOCIETY FOR HEMODIALYSIS INTERNATIONAL CONGRESS, Bangkok, Tayland, 2 - 05 Ağustos 2017

MP106 SERUM VEGFC LEVELS AS A CANDIDATE BIOMARKER OF HYPERVOLEMIA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE

ERA-EDTA 54th Congress - Madrid June 3rd - 6th, 2017, Madrid, İspanya, 3 - 06 Haziran 2017, cilt.32, ss.465-467

Analysis of renal biopsies in geriatric patients single center experience

52. Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA, Londra 2015), Londrina, Brezilya, 28 - 31 Mayıs 2015

Comparison of long term complications in hemodialysis and peritoneal dialysis for more than 10 or more years

52. Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA, Londra 2015), Londrina, Brezilya, 28 - 31 Mayıs 2015

An old zoonosis coming from a far leptospirosis

3.rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3.rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.20

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.20

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.20

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.20

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF NGAL IN EARLY STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE

53rd ERA-EDTA Congress, Vienna, Avusturya, 21 - 24 Mayıs 2016, cilt.31, ss.166 identifier

Kronik Böbrek Hastalığı ve Ramazan Oruç Tutmanın Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi

5. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Sapanca, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016

Düşük modifiye vücut kitle indeksi sekonder amiloidoz hastalarında kötü böbrek ve hasta sağkalımı ile ilişkilidir

5. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Sapanca, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016

İnfluenza A Olgularımız: 5 Hastanın Başarılı Tedavisi

Toraks Derneği 19. Yıllık kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016, ss.330

İNFLUENZA A OLGULARIMIZ: 5 HASTANIN BAŞARILI TEDAVİSİ

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 19.YILLIK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016, ss.330

İNFLUENZA A OLGULARIMIZ: 5 HASTANIN BAŞARILI TEDAVİSİ

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 19.YILLIK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016, ss.330

İNFLUENZA A OLGULARIMIZ: 5 HASTANIN BAŞARILI TEDAVİSİ

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 19.YILLIK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016, ss.330

İnfluenza A Olgularımız: 5 Hastanın Başarılı Tedavisi

Toraks Derneği 19. Yıllık kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016, ss.330

İNFLUENZA A OLGULARIMIZ: 5 HASTANIN BAŞARILI TEDAVİSİ

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 19.YILLIK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016, ss.330

Esansiyel hipertansiyon hastalarında günlük kan basıncı ritmi ile serum albümin düzeyleri arasındaki ilişkisi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015

AKUT BATIN KLİNİĞİYLE BAŞVURAN SEKONDER TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA OLGUSU

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015

WEİL HASTALIĞI AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ CİDDİ TROMBOSİTOPENİ VE SARILIĞI OLAN İKİ OLGUNUN BAŞARILI TEDAVİSİ

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015

EVALUATION OF VENTRICULAR REPOLARIZATION IN FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER PATIENTS WITH WITHOUT AMYLOIDOSIS

52. Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA, Londra 2015), Londrina, Brezilya, 28 - 31 Mayıs 2015

Renal damage frequency in patients with solitary kidney and factors that effect progression

52. Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA, Londra 2015), Londrina, Brezilya, 28 - 31 Mayıs 2015

EFFECTS OF CHRONIC HCV INFECTION ON GRAFT AND PATIENT SURVIVAL IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS

52. Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA, Londra 2015), Londrina, Brezilya, 28 - 31 Mayıs 2015

Periton diyaliz hastalarında başlangıç peritoneal geçirgenlik testinin PET hasta sağkalımına etkisi

31. Ulusal Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 17 Eylül 2014

Akut böbrek hasarında yeni risk faktörü Bonzai kullanımı

31. Ulusal Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 16 Eylül 2014

Primer FSGS de steroid tedavisine cevabı etkileyen faktörler

31. Ulusal Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2014

Vücut kitle indeksi periton diyalizi hastalarında hasta ve teknik sağkalımı etkiler mi

31. Ulusal Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 17 Eylül 2014

Neutrophil to lymphocyte and platelet to lymphocyte ratio A novel Markers of inflammation in chronic haemodialysis patients

51. Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA, Amsterdam 2014), Amsterdam, Hollanda, 1 - 09 Nisan 2014, cilt.29

Higher residual urine volume means better survival in peritoneal dialysis patients

51. Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA, Amsterdam 2014), Amsterdam, Hollanda, 31 Mayıs - 03 Haziran 2014, cilt.29

Relationship between relative interdialytic weight gain with serum leptin levels nutrition and inflammation in chronic haemodialysis patients

51. Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA, Amsterdam 2014), Amsterdam, Hollanda, 1 - 09 Nisan 2014, cilt.29

AA amyloidosis with renal involvement Retrospective review of 121 patients

51. Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA, Amsterdam 2014), Amsterdam, Hollanda, 1 - 09 Nisan 2014, cilt.29

Evaluation of the factors affecting graft function and survival in renal transplant recepients with reflux nephropathy

51. Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA, Amsterdam 2014), Amsterdam, Hollanda, 2 - 04 Nisan 2014, cilt.29

High serum leptin levels associate with good nutritional status in non obese chronic hemodialysis patients

51. Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA, Amsterdam 2014), Amsterdam, Hollanda, 31 Mayıs - 03 Haziran 2014, cilt.29

Yaşlı periton diyaliz hastalarında klinik seyir ve hasta sağkalımı 13 yıllık deneyim

3. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Sapanca, Türkiye, 9 - 13 Nisan 2014

Atipik hemolitik üremik sendromlu olgunun eculizimab ile başarılı tedavisi

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 17 Kasım 2013

Yeni Tanımlanan Kompleman H Mutasyonlu Atipik Hemolitik Üremik Sendrom

30. Ulusal Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 17 Kasım 2013, cilt.1

Nadir bir peritonit etkeni Streptocossus Mitis

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 17 Kasım 2013

Periton diyaliz hastalarında enfeksiyöz komplikasyonlarla ilişkili faktörler

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 07 Eylül 2010

Tekrarlayan Trombotik Trombositopenik purpurada ADAMTS 13 eksikliği Olgu sunumu

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 12 Kasım 2009

Streptokokla ilişkili kresentrik IgA nefropatisi Olgu sunumu

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 12 Kasım 2009

Hemodiyaliz hastasında heparinin neden olduğu trombositopeni Olgu sunumu

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 12 Kasım 2009

Membranöz nefropati ile otoimmun tiroidit birlikteliği Olgu sunumu

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 08 Kasım 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’deki Hemodiyaliz Hastalarında Gebelik ve Sonuçları

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları, Değer M. S., Güngör Ö., Derici Ü., Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş, Ankara, ss.19-28, 2020

Diyaliz Hastasında Gebelik: Periton Diyalizi veya Hemodiyaliz

Türkiye Klinikleri Özel Sayısı - Periton Diyalizi, Abdulkadir Ünsal, Editör, Türkiye Klinikleri Digital Akademi, İstanbul, ss.38-44, 2019

DİĞER GLOMERULONEFRİTLER

GLOMERÜLONEFRİTLERDE TANI VE TEDAVİ, Altun B, Yılmaz Mİ,Güngör Ö , Editör, Reaktif, Ankara, ss.205-209, 2016