Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2013 Tıpta Yandal Uzmanlık

  T.C Sağlık Bakanlığı, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Türkiye

 • 2008 - 2009 Tıpta Yandal Uzmanlık

  T.C Sağlık Bakanlığı, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji, Türkiye

 • 2002 - 2008 Tıpta Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Türkiye

 • 1996 - 2002 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Tıpta Uzmanlık

  Reflü nefropatisi nedeniyle böbrek nakli yapılmış hastalarda greft fonksiyonları ve sağkalımı üzerine etkili faktörlerin araştırılması

  T.C Sağlık Bakanlığı, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği

 • 2002 Tıpta Uzmanlık

  Altmış yaş üstü metabolik sendromlu erkek hastalarda testosteron metabolizması ve geç başlayan hipogonadizm

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce