Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TROMBOSİTOPENİ

1.Ulusal Dahiliye Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 May 2022, pp.242-244

COVID-19 Hastasında Saptanan Spontan Pnömotoraks Olgusu

1.Ulusal Dahiliye Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 May 2022, pp.135-137 Sustainable Development

Lökositoklastik Vaskülitin Nadir Bir Birlikteliği: Amfizematöz Sistit

1.Ulusal Dahiliye Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 May 2022, pp.138-140

NADİR GÖRÜLEN BİR SEKONDER HİPERTANSİYON NEDENİ: ÇAYLA GELEN HİPERTANSİYON

23.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2021, pp.145

NADİR GÖRÜLEN BİR KETONÜRİ SEBEBİ: KETOJENİK DİYET

23.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2021, pp.146

MİDE METASTAZI İLE TANI ALAN MEME KANSERİ OLGUSU

23.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2021, pp.147 Sustainable Development

HİPERKALSEMİ İLE BAŞVURAN OLGUDA AYNI ANDA SAPTANAN 2 MALİGNİTE

21.ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.323

AKUT ÜST GASTROINTESTINALKANAMASI İLE GELEN OLGULARINRETROSPEKTIF DEĞERLENDIRILMESI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi2. İç HastalıklarıKongresi, Turkey, 19 - 22 June 2019

KRONİK HEMODİYALİZ HASTASINDA HEPARİNİZASYONUN NADİR GÖRÜLEN BİR KOMPLİKASYONU: DUODENAL İNTRAMURAL HEMATOMA BAĞLI İLEUS

5.ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.111-112

TEKRARLAYAN İLEUS, BATIN İÇİ APSELER VE AKUT BÖBREK HASARI İLE PREZENTE OLAN CROHN HASTALIĞI OLGU SUNUMU

5.ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, no.175, pp.148

Other Publications