Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ESKİ RAMAZANLARDA ÇOCUK OYUNLARI

TÜRKDED, cilt.2, sa.2, ss.119-138, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MASALIN DERLEME VE İCRA SÜRECİNE KISA BİR BAKIŞ

Çaydan-lık Eğitim ve Kültür Dergisi, sa.6, 2021 (Hakemsiz Dergi)

Sabiha Zekeriya Sertel’in Üsküdarlı Küçük Melahat Hikayesinde Kadın ve Kadın Sorunsalı

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri, cilt.5, sa.8, ss.374-385, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DEKİ YAĞMUR TÖRENLERİNDE SUYA SAÇI SUNMAYLA İLGİLİ UYGULAMALAR

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.40, ss.48-52, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutadgu Bilig de Yiyecek ve İçecek Adları

Turkish Studies, cilt.8, sa.8, ss.823-833, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tebrizli Şems in Feracesinin Özdeşleyim Kuramına Göre İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.47, ss.189-196, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Trabzon Yöresi El Sanatlarından Bir Dokuma Türü: ”Dırmaç”

KARADENİZ ZİRVESİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİLER SEMPOZYUMU, Rize, Türkiye, 23 - 25 Ağustos 2019

Rize'de Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları

Halk Kültüründe Oyun Müzik Dans Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2019

Sabiha Zekeriya Sertel’in Üsküdarlı Küçük Melehat Hikayesinde Kadın ve Kadın Sorunsalı

II. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 21 - 23 Ekim 2018

Madazılı Derviş Osman’ın Şiirlerinde Halk Kültürü Unsurları

1. Uluslararası Aşık Seyrani Develi ve Türk Kültürü Kongresi, 4 - 06 Ekim 2018

Teke Yöresinde Yağmurla İlgili Bir Uygulama: “Yağma Geleneği”

I. TEKE YÖRESİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 4 - 06 Mart 2015, cilt.1

Kitap & Kitap Bölümleri

GRIMM MASALLARINDA CÜCE İMGESİ

CÜCE KİTABI, Emine GÜRSOY NASKALİ, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.97-112, 2021

Baba Salim Öğütçen

Trabzon Kültürel Yüzü 100 Biyografi, Prof. Dr. Muhsin KALKIŞIM,Doç. Dr. Mehmet Sait ÇALKA, Editör, Buhara Yayınevi, İstanbul, ss.5-602, 2020

RİZE’DE DANABURNU İLE ATMACA AVI

BÖCEK KİTABI, EMİNE GÜRSOY NASKALİ, Editör, KİTABEVİ, İstanbul, ss.187-195, 2019