General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Deniz Hukuku Anabilim Dalı
Research Areas: Law