Publications & Works

Articles Published in Other Journals

13. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunun Ardından

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (TÜRKDED), vol.2, no.2, pp.110-118, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orhon Yazıtları Üzerine Yapılan Çalışmalarda Okuma ve Yorumlama Farklılıkları Üzerine

Türk Dilleri Araştırmaları, vol.30, no.1, pp.33-55, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ölmez, Mehmet (2018). Uygur Hakanlığı Yazıtları, Ankara: Bilge Su Yayınları, 328 s., ISBN: 978-605-2229-06-4

Istanbul University Faculty of Letters Journal of Turkish Language and Literature, vol.60, no.2, pp.809-813, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçede /-nç/ Eki ve İşlevleri Üzerine

XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Rize, Turkey, 14 - 16 October 2021

Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Etimolojik Sözlükleri

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 15 - 17 October 2019

Books & Book Chapters

Türkçede /-nç/ Eki ve İşlevleri Üzerine

in: YUNUS EMRE-MEHMET AKİF ARMAĞANI TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI-I, Ümit Hunutlu,Gül Yılmaz Çal,Serap Ekşioğlu,Emine Gürbüz, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.269-300, 2021

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications