Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Management of Recurrence of Ameloblastoma and Odontogenic Keratocyst: A Cross-Sectional Study

ODOVTOS INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, vol.22, no.3, pp.174-186, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Evaluation of success criteria for temporomandibular joint arthrocentesis

JOURNAL OF THE KOREAN ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS, vol.45, no.1, pp.15-20, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Temporomandibular Joint Dislocation Treated With Bilateral Eminectomy: A Case Report

Journal of Ege University School of Dentistry, vol.38, no.3, pp.182-186, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ağız Tabanında Görülen Homojenize Lökoplaki: OLgu Sunumu

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.1

SUBMANDİBULAR TÜKÜRÜK BEZİNDE GÖRÜLEN SİALOLİT VE CERRAHİ TEDAVİSİ

2.Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, Aydın, Turkey, 22 - 24 November 2019

MRONJ HASTALARINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2.Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, Aydın, Turkey, 22 - 24 November 2019

İNTRAORAL İĞSİ HÜCRELİ LİPOMA: BİR OLGU SUNUMU

2.Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, Aydın, Turkey, 22 - 24 November 2019

ANTRAL EKZOSTOZ İNSİDANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

2.Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, Aydın, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.39

ANTRAL EKZOSTOZ İNSİDANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

2.Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, Aydın, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.39

Temporomandibular eklemin dış kulak kanalına herniasyonu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Turkey, 4 - 07 September 2019

Temporomandibuler Eklemin Dış Kulak Kanalına Herniasyonu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Tek Taraflı Deplase Kondil Kırığının Kapalı Redu¨ksiyon İle Tedavisi: Olgu Sunumu

TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.1108

Tek Taraflı Deplase Kondil Kırığının Kapalı Redu¨ksiyon İle Tedavisi: Olgu Sunumu

TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.1108

Rinolit ve Cerrahi Tedavisi: Bir Vaka Raporu

Türk Oral Maxillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019

Kleidokranial Displazi Olgu Sunumu

Türk Oral Maxillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019

Kleidokranial Displazi Olgu Sunumu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019, pp.318-319

Augmentation of the Atrophic Posterior Mandible with the Sandwich Osteotomy Tecnique: A Case Report

13th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019

Kleidokranial Displazi Olgu Sunumu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019, pp.318-319

Kleidokranial Displazi Olgu Sunumu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019, pp.318-319 Sustainable Development

İntraoral iğsi hücreli lipom: 1 olgu sunumu.

Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 13 - 17 May 2018

Kalsifiye epitelyal odontojenik tümör: 1 olgu sunumu.

Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 13 - 17 May 2018

Maksillada gözlenen leomyosarkom:1 olgu sunumu.

Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 23 - 27 May 2017

Biomechanical comparison between sinus augmentation and implant tilting procedure in atrophic maxilla: A finite element study.

24th International Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS) Congress, BODRUM/MUĞLA, Turkey, 23 - 27 May 2017

Effect of implant inclination angle and bone type on the stres distribution in ‘’All-on-Four’’ treatment: A finite element analysis study.

24th International Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS) Congress, BODRUM/MUĞLA, Turkey, 23 - 27 May 2017

Trigeminal nevraljide minimal invaziv tedavi seçeneği: periferal nörektomi. Klinik vaka serileri

24. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017

Büyük ameloblastoma rezeksiyonu sonrası immediat serbest fibular flep ile mandibula rekonstrüksiyonu

Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 30 May 2016

Simfiz grefti ile anterior maksiller augmentasyon: 1 olgu sunumu

Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 30 May 2016

Travmatik kemik kisti: 5 vakanın sunumu.

Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Bilimsel Sempozyumu, 23 - 26 October 2015

Postoperative management of radiotherapy patient with trismus.

Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 22.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 19 - 22 May 2015

Books & Book Chapters

Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Antibiyotik Kullanımı

in: Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, Cem Evereklioğlu, Çağatay Karaca, Editor, Gece Kitaplığı, pp.157-180, 2020

Mandibula Fraktürlerinde Tedavi Prensipleri.

in: Güncel Çene Cerrahisi ve Radyoloji Çalışmaları, Mehmet KÜRÜKÇÜ, Editor, Akademisyen Yayınev,, Ankara, pp.185-200, 2019

Temporomandibular Eklem Dislokasyonunda Tedavi Yöntemleri

in: AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ, ilter Uzel, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.109-115, 2019

TEMPOROMANDİBULAR EKLEM ANKİLOZU OLAN HASTALARDA ENTÜBASYON YÖNTEMLERİ

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019/2, Demir Halit, Eraslan Meriç, Güler Ayhan, Editor, IVPE, pp.30-44, 2019

Atrofik Maksillada Zigomatik İmplant Uygulamaları

in: AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ, İlter Uzel, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.95-108, 2019

Mandibula Fraktürlerinde Tedavi Prensipleri

in: Güncel Ağız Diş Çene Cerrahisi ve Radyoloji Çalışmaları, Mehmet Kürkçü, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.185-199, 2019