Asst. Prof.EMRE KIYAK


Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Law of Civil Procedure and Bankruptcy


Names in Publications: Kıyak, Emre

Metrics

Publication

27

Open Access

4

Education Information

2013 - 2017

2013 - 2017

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Postgraduate

Erzincan Binali Yildirim University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Turkey

2003 - 2008

2003 - 2008

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Dönüştürücü Arabuluculuk ve Problem Çözücü Arabuluculuk ile Uyumlaştırılması

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı/Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku Bilim Dalı

2013

2013

Postgraduate

Türk Hukuk Muhakemesinde Davanın Açılmasının Usul Hukukuna İlişkin Sonuçları

Erzincan Binali Yildirim University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Law of Civil Procedure and Bankruptcy

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Assistant Professor

Istanbul Aydin University, Faculty Of Law, Özel Hukuk

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2010 - 2017

2010 - 2017

Research Assistant

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Bilişim Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Medeni Usul Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Hukuk Metodolojisi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2020

2020

Büyük Veri ve Yapay Zekâ Teknolojileri ile Adım Adım Zeki UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) Ekosistemine Doğru

KIYAK E.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.79-121, 2020 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Autopenle veya Dijital Ekrana Atılan İmza İle Elle Atılan İmzanın Karşılaştırılması

Kıyak E., Şensöz A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.791-838, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2021

2021

ATTACHMENT OF PERSONAL COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE USAGE LICENSE

Kıyak E.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.49-96, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Hukuk Fakültelerinde Öğretim Sürecinin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Ders Programı Önerisi

ATASOY Ö. A. , AKÇAY P., KIYAK E.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.11, no.41, pp.213-242, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunuyla 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda Getirilen Değişikliklerin Değerlendirilmesi

KORKMAZ F., KIYAK E.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.31-56, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Medeni Usul Hukukunda Maddi Hataların Düzeltilmesi (HMK m.183)

KIYAK E.

Terazi Hukuk Dergisi, vol.12, no.134, pp.31-42, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Türk Hukuk Usulünde İstinaf

KIYAK E.

Terazi Hukuk Dergisi, vol.11, no.123, pp.69-81, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Tahkim Uygulamalarına Katkı: Farazi Bir Olay Üzerinden Tahkim Bilgisi

KORKMAZ F., KIYAK E.

Yargıtay Dergisi, vol.42, no.3, pp.567-610, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

İcra ve İflas Kanunu Revizyonuna Katkı Adi veya Resmi Senede Dayanan Para Alacakları İçin Seri Takip Usulü Önerisi

KIYAK E.

Legal Hukuk Dergisi, vol.14, no.158, pp.727-752, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Arabuluculuk Sonunda Ulaşılan Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği

KIYAK E.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.6, no.21, pp.523-548, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Hukuk Yargılamasında Dokuz Sorun ve Çözüm Önerileri

KIYAK E.

Terazi Hukuk Dergisi, vol.9, no.100, pp.261-266, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Hukuk Yargılamasında Genel Mahkemeler Arasındaki Görev Ayrımının Sorgulanması ve Bir Kanun Taslağı

KIYAK E.

Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, vol.10, no.28, pp.59-86, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

6545 Sayılı Kanunun Hukuk Yargılamasına Getirdikleri ve Asliye Ticaret Mahkemelerinin Yeni Yüzü

KIYAK E.

Adalet Dergisi, no.50, pp.144-166, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Hukuk Yargılamasında Usule İlişkin Bazı Sorunların İncelenmesi

KIYAK E.

Terazi Hukuk Dergisi, vol.9, no.96, pp.53-59, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Günümüz Türkçesiyle Mecelle`nin On Altıncı Kitabı: Kitâbü`l Kazâ

SANCAK Y., KIYAK E.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.45-105, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Yargıtay Kararları Işığında Dava Dilekçesinde Yer Alan Unsurların Eksik Olması Halinde Uygulanacak Hükümler

KIYAK E.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.127-158, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Türkiye de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşları İçin Teminat Gösterme Yükümlülüğü HMK m. 84/1(a)

KIYAK E.

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.225-246, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Türkiye’de Arabuluculuk Yöntemine İlişkin Değişen Yaklaşımlar

KIYAK E.

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020

Scientific Consultations

2021 - Continues

2021 - Continues

Project Consultancy

Council of Europe

Recep Tayyip Erdogan University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Turkey