Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Turkish Higher Education System from the Kaleidoscope of Martin Trow

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.41, no.184, pp.147-168, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Defining quality in teacher education: Initial lessons from Turkish public higher education institutions

Educational Administration: Theory and Practice, vol.23, no.4, pp.623-673, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ MENTÖRLÜKÖLÇEĞİ GELİŞTİRME YOLUNDA PİLOTBİR ÇALIŞMA

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.107-120, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yükseköğretim Öğrenci Mentörlük Ölçeği Geliştirme Yolunda Pilot Bir Çalışma

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.107-120, 2017 (National Refreed University Journal)

Eğitim Fakültelerinde Akademik Mentorluk ve Göreve Yeni Başlayan Öğretim Üyelerinin Mentorluk İhtiyaçları

Yükseköğretim ve Bilim, vol.6, no.2, pp.268-276, 2016 (International Refereed University Journal)

Yükseköğretim Ders Kitaplarında Nitelik: Eğitim Bilimleri Alanındaki Kitaplara İlişkin Bir İnceleme

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, pp.891-908, 2016 (International Refereed University Journal)

Academic mentorship and the mentorship needs of new faculty members in faculties of education

Journal of Higher Education and Science, vol.6, no.2, pp.268, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Üniversite-Toplum İşbirliği Açısından Değerlendirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.161-178, 2015 (National Refreed University Journal)

Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin üniversite-toplum işbirliği açısından değerlendirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.161-178, 2015 (National Refreed University Journal)

Effect of gender on teachers’ organizational culture perception: a meta-analysis

Journal of Education and Training Studies, vol.3, no.4, pp.9-20, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Gender on Teachers’ Organizational Culture Perception: A Meta-Analysis

Journal of Education and Training Studies, vol.3, no.4, pp.9-20, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Medyanın Beş Temel İlkesinin Uygulanması: Sınıfta Hayvan Çiftliğini İzlemek

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), vol.15, no.35, pp.169-193, 2015 (National Refreed University Journal)

Medyanın Beş İlkesinin Uygulanması Sınıfta Hayvan Çiftliğini İzlemek

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.34, no.1, pp.169-193, 2015 (Other Refereed National Journals)

ABD ve Türkiye Yükseköğretim Sisteminde Akademik Personelin İstihdamı, Terfi Uygulamaları Ve Türkiye Yükseköğretim Sistemi İçin Bazı Öneriler

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.3, pp.177-200, 2015 (Other Refereed National Journals)

Clinical Faculty Members in the Schools of Education in the United States: An Overview

YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, vol.4, no.3, pp.141-147, 2014 (International Refereed University Journal)

Book Review Cross Border Partnerships in Higher Education Strategies and Issues

Excellence in Higher Education, vol.2, no.1, pp.63-65, 2011 (Non-Refreed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uluslararası Üniversite Sıralamalarının Türkiye’deki Gazetelerde Temsili

4. UluslararasıYükseköğretimÇalışmaları Konferansı, 10 - 12 October 2019

Küresel Üniversite Sıralamaları Aslinda Bize Ne Söylüyor?

II. Uluslararası YükseköğretimÇalışmaları Konferansı, 12 - 14 October 2017

Küresel Üniversite Sıralamaları Aslında Bize Ne Söylüyor?

2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.1

Türkiye Üniversiteleri Yükseköğretimde Uluslararasılaşmadan Ne Anlıyor?

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.395

GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN AKADEMİK BEKLENTİLERİ VE BUNLARIN KARŞILANMA DÜZEYLERİ

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.397

Yükseköğretimde Kalite Paradoksu

Türkiye’de Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi Çalıştayı, Bayburt, Turkey, 12 - 14 November 2015

Turkish Higher Education System from the Kaleidoscope of Martin Trow

1. International Higher Education Studies Conference (IHEC) 2015, İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.85

The internationalization of Turkish higher education: Student mobility in the global age.

59th Annual Conference of the Comparative and International Education Society (CIES), Washington Dc, United States Of America, 8 - 13 March 2015, pp.1

Eğitim Bilimleri Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.202-203

Eğitim Bilimleri Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.

9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.202-203

Eğitim Bilimleri Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.202-203

Medyanın Beş Temel İlkesinin Uygulanması: Sınıfta Hayvan Çiftliği Filmini İzlemek

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.95-96

Medyanın Beş Temel İlkesinin Uygulanması: Sınıfta Hayvan Çiftliği Filmini İzlemek

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.95-96

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Üniversite-Toplum İşbirliği Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.254-255

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Üniversite-Toplum İşbirliği Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.254-255

ABD Yüksek Öğretim Sisteminde Akademik Personelin İstihdamı ve Terfi Uygulamaları

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.7

The Future of Higher Education in Turkey: From an Elite to a Mass Society.

10th International Workshop on Higher Education Reform (HER), Ljubljana, Slovenia, 2 - 04 October 2013, pp.227

Key academic stakeholders' perceptions on the quality of Turkish public teacher education programs

57th Annual Conference of the Comparative and International Education Society (CIES), New Orleans, United States Of America, 10 - 15 March 2013, pp.1

Stakeholders Perceptions on Distance EducationDelivery Models in International Contexts

Uluslararası Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 27 - 29 May 2011

Books & Book Chapters

International Student Recruitment Efforts of Turkish Universities: Rationales and Strategies

in: Annual Review of Comparative and International Education 2017, Alexander W. Wiseman, Editor, EMERALD, pp.231-255, 2018 Sustainable Development

International Student Recruitment Efforts of Turkish Universities: Rationales and Strategies

in: Annual Review of Comparative and International Education 2017, Wisema, A. W. , Editor, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, Uk, pp.1, 2017 Sustainable Development

Değer Yapısı İle İlgili Sonuçlar

in: Rekabetçi Değerler Liderliği, Turan, S.; Gümüş, S., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.156-162, 2015

Akademik Bir Alan Olarak Yükseköğretim Yönetimi

in: Türkiye'de Yükseköğretim: Alanı, Kapsamı ve Politikası, Ahmet Aypay, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.3-25, 2015