Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

6. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine Göre Problem Oluşturma Becerilerinin İncelenmesi

5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5), Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2021

Sayı Duyusu Konusunda Yapılan Çalışmalarının Tematik İçerik Analizi

5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5), Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2021

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Anlayışlarındaki Değişimin İncelenmesi

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.586-589

Investigation of Middle School 6th Grade Students’ Argumentation Skills about Angles

27th International Conference on Educational Sciences (ICES), Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.2800-2803

Investigation of Geometric Shape Apprehension Processes of 9th Grade Students

27th International Conference on Educational Sciences (ICES), Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.2793-2795

Matematik Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri İle Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri Arasındaki İlişki

26th International Conference on Educational Sciences (ICES), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2111-2113 Sustainable Development

Lise 4. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Kavramlarda Cebirsel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.80-81

Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersindeki Matematik Kavramları İle İlgili Alan Bilgilerinin İncelenmesi

VI. International Symposium on Social Studies Education, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.489-490

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Anlayışlarının İncelenmesi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.240

Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonu ile ilgili Görüşleri

10 th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.230

Teknoloji Destekli Matematik Eğitiminin Değerlendirilmesi Öz ve Akran Değerlendirme

10 th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.224

Duval’in Bilişsel Modeline Uygun Öğrenme Ortamı Tasarımı

10 th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.77

Öğretmen Adaylarının Geometri Konularındaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

10 th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.232

Ortaokul matematik konularında beyin temelli öğrenme kuramına dayalı bir ders uygulaması

ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.176

Pre-service Elementary Mathematics Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge on Geometric Solids

6 th World Conferance on Learning, Teaching Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015

Technological Pedagogical Content Knowledge of Prospective Mathematics Teachers Regarding Evaluation and Assessment

6 th World Conferance on Learning, Teaching Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015

Examining Preservice Teachers Technological Pedagogical Statistical Knowledge Via Tinkerplots

PME39 (39th Conference of the International Group for the Psychology of MathematicsEducation), Hobart, Australia, 13 - 18 July 2015, pp.143

Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Ders Anlatımlarında Yeterliliklerinin İncelenmesi

2. Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 16 - 18 May 2015

Öğretmen Adaylarının Cebir Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Fonksiyon kavramı öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine yönelik bir çalışma

4. International Computer and Instructional Technology Symposium (ICITS 2010), 24 - 26 October 2010, pp.811-815

Predicting The Perceptions Of Problem-Solving Skills Of Students In Different Departments Of The University From Their Mathematical Success

International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE 2010), Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2010, pp.474-479

Yazma Uygulamaları İle Destekli Matematik Derslerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2009), Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.866-870

Farklı Manipülatiflere Yönelik Matematik Öğretmen Adaylarının Tercihleri

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2009), Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.704-709

Farklı Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Öğrenme Nesnelerine Yönelik Öğrenci Değerlendirmeleri

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2009), Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.936-940

Aritmetikten Cebire: Örüntü Genelleştirme

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008, pp.246

Matematik Öğretiminde Yazmanın Kullanılmasına Yönelik Bir Çalışma

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Eylül 2005 DENİZLİ, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.386-392

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

7

Thesis Advisory

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals