Duyurular & Dokümanlar

Engineering Design and Analysis of Sustainable Mine Fills
Duyuru
10.05.2021

Invitation Letter [Davet Mektubu]

 

Dear Colleagues [Sevgili Meslektaşlarım]

 

We are organizing a special issue that may be of interest to you. As * Lead Guest Editor *, I cordially invite you to submit a manuscript for consideration and possible publication in a special issue on " Engineering Design and Analysis of Sustainable Mine Fills " to be published in * Advances in Civil Engineering * (https://www.hindawi.com/journals/ace/). Detailed information about this Special Issue can be found here: https://www.hindawi.com/journals/ace/si/635021/.

 

[İlginizi çekebilecek özel bir sayı düzenliyoruz. * Baş Konuk Editör * olarak, sizi " Advances in Civil Engineering " (https: // www.hindawi.com/journals/ace/) dergisinde yayınlanacak " Engineering Design and Analysis of Sustainable Mine Fills " konulu özel bir sayıda değerlendirilmesi ve olası yayınlanması için bir makale göndermeye içtenlikle davet ediyorum. Bu Özel Sayı ile ilgili ayrıntılı bilgi şu adreste bulunabilir: https://www.hindawi.com/journals/ace/si/635021/]

 

The submission deadline is * 17 September 2021 *. [Son başvuru tarihi * 17 Eylül 2021 *]

 

You may send your manuscript now or up until the deadline. Submitted papers should not be under consideration for publication elsewhere. Manuscripts are peer-reviewed and a first decision provided to authors approximately 2-3 weeks after submission. Authors can submit their manuscripts through the Manuscript Tracking System at https://review.hindawi.com/submit?journal=ace.

 

[Makalenizi şimdi veya son teslim tarihine kadar gönderebilirsiniz. Gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmemelidir. Makaleler hakem tarafından incelenir ve ilk karar, gönderildikten yaklaşık 2-3 hafta sonra yazarlara verilir. Yazarlar makalelerini https://review.hindawi.com/submit?journal=ace adresindeki Makale İzleme Sistemi aracılığıyla gönderebilirler]

 

Manuscripts are published upon acceptance, regardless of the Special Issue publication date. [Makaleler, Özel Sayı yayınlanma tarihine bakılmaksızın kabul edildikten sonra yayımlanır]

 

Thank you and looking forward to hearing from you. [Teşekkürler ve sizden haber bekliyorum]

 

Assoc. Prof. Dr. Erol YILMAZ [Doç. Dr.]

Lead Guest Editor [Baş Konuk Editör]

635021.pdf Creative Commons License

A Holistic Approach in Mine Backfill - Maden Dolgusunda Bütünsel Bir Yaklaşım
Duyuru
25.04.2021

Zlatko Martic, RTEÜ (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) tarafından düzenlenen Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi çevrimiçi konferansta "Maden Dolgusunda Bütünsel Bir Yaklaşım" sunumunu yapacak! Bay Martic, madenciliğe kısa bir bakış, maden dolgusu tasarımı, dolgu reçete karışımı, maden dolgusunda katkı ve değeri gibi çok çeşitli konuları ele alacak. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 14: 00'te Zlatko Martic (MBCC Group Global Teknik Müdürü – Maden Dolgusu, Zürih, İsviçre) tarafından verilecek çevrimiçi konferansa katılmaya davetlisiniz. Çevrimiçi konferans bağlantısı: https://meet.google.com/eri-nhod-cuz

 

Zlatko Martic will present "A Holistic Approach in Mine Backfill" in the online conference of the Faculty of Engineering and Architecture, organized by RTEU (Recep Tayyip Erdoğan University)! Mr. Martic will address a wide spectrum of issues including a short overview of mining, mine backfill design, backfill recipe mix, admixture and value in mine backfill. You are cordially invited to join the online-conference by Zlatko Martic (MBCC Group Global Technical Manager – Mine Backfill, Zurich, Switzerland) on Thursday April 29, 2021 at 14:00. The online conference link: https://meet.google.com/eri-nhod-cuz

Conference_Mine Backfill_Martic_202....jpg Creative Commons License

3rd International Conference on Opencast Mining Technology and Sustainability
Duyuru
1.01.2021

Hello,

 

Greetings from Northern Coalfields Limited!

 

Please find below the link for the International Conference on Opencast Mining Technology and Sustainability scheduled for Friday, 22nd January - 23rd January 2021, 09:00 AM GMT.

 

Where: NCL, Singrauli (MP), India

 

Common link:  https://icomsncl.floor.bz/cast

 

Kind Regards,

Assoc. Prof. Erol YILMAZ

 

 

 

Merhaba,

 

Northern Coalfields Limited'den selamlar!

 

22 Ocak - 23 Ocak 2021 Cuma, 09:00 GMT için planlanan International Conference on Opencast Mining Technology and Sustainability konferansı’nın bağlantısını aşağıda bulabilirsiniz.

 

Nerede: NCL, Singrauli (MP), Hindistan

 

Ortak bağlantı: https://icomsncl.floor.bz/cast

 

Saygılarımla,

Doç. Dr Erol YILMAZ

9ee29c_a564ee856fb1492f9b620ef07cb8....pdf Creative Commons License

Zero Waste Approaches for Cost-Effective Treatment of Industrial Waste
Duyuru
9.07.2020

Hello,

We would like to announce a Special Issue (SI) that will be published in the prestigious Advances in Materials Science and Engineering journal (https://www.hindawi.com/journals/amse/si/302463/). Only the best high-quality papers will be considered as candidate for this SI.

This SI aims to present recent advances in the sustainable management of industrial wastes considering zero waste approaches. We kindly invite you to submit both critical review and original research articles.

Please note that the final and firm deadline to submit your work has been fixed to 13 November 2020.

You can submit your work using the system through the website:  https://mts.hindawi.com/submit/journals/amse/zwace/

For further information related to the submission of your works, do not hesitate to consult the information available at https://www.hindawi.com/journals/amse/guidelines/

Regards,

302463.pdf Creative Commons License

Maden Atık Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı
Rapor
25.02.2020

Bu çalışma, madencilik işlemleri sonucunda kaçınılmaz bir şekilde imal edilen ve hiçbir ekonomik girdisi olmayan atıkların daha etkin bir şekilde yönetilmesi için geliştirilen sıfır atık yaklaşımını ele almaktadır. Yeraltındaki doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması sonucunda ülkelerin refahında önemli artışlar görülmüştür. Buna karşılık kaynakların etkin ve sürdürülebilir olması noktasında üretilen maden atıklarını kontrol altına almak, gelecek kuşaklara daha temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık yaklaşımı benimsenmelidir. Son yıllarda bireysel ve kurumsal bazda pek çok sektörlerde artan oranda sıfır atık uygulama çalışmaları yürütülmektedir. Bu yazıda maden atık yönetiminde başarı ile uygulanan sıfır atık yaklaşımına ait bazı bilgilere kısaca değinilecektir.

Nefeslik_2019_TR-Maden Atık Yönetim....pdf Creative Commons License

29th International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection
Diğer
29.01.2020

Good days,

I thought you might be interested in joining this upcoming nice event (MPES 2020). Thus, I would like to kindly invite you to 29th International Symposium on mine Planning & Equipment Selection to be held in November 4-6, Delhi, India.

Regards,

Erol Yilmaz

MPES 2020- Call for paper with date....pdf Creative Commons License

2019 Minerals Best Paper Winners
Diğer
29.01.2020

We are pleased to announce that the following article has received 2019 Minerals Best Paper Award. 

 

“Evaluation of Viscosity, Strength and Microstructural Properties of Cemented Tailings Backfill” 

 

by Shuai Cao, Erol Yilmaz, Weidong Song 

 

Minerals 2018, 8(8), 352; https://www.mdpi.com/2075-163X/8/8/352

pdf_45_2019_2_award.pdf Creative Commons License