Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Clinical Evaluation of Dental Restorations in Adults with Different Caries Risk Profile

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.88-92, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Farklı Yaş Grubundaki Erişkinlerde Çürük Lezyonlarının ICDAS II Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi

Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2018