Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An examination of the ethical dilemmas of school counsellors: opinions and solution recommendations

JOURNAL OF PSYCHOLOGISTS AND COUNSELLORS IN SCHOOLS, vol.31, no.1, pp.76-93, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

The Career Exploration Outcome Expectations Scale- Turkish: Adaptation and Validation

Current Psychology, vol.40, no.4, pp.1507-1516, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

The new face of violence tendency:Cyber bullying perpetrators and their victims

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, vol.59, pp.317-326, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Examination on the View of School Administrators and Teachers to School Counselor (Psychological Counselor)

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, no.3, pp.1387-1392, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Etik İkilemler ve Önleme: Türk Psikolojik Danışmanlar Örneği

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.16, no.4, pp.1959-1977, 2021 (National Refreed University Journal)

Psikolojik Danışmanların Mesleki Gelişimlerinin İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Trakya Eğitim Dergisi, vol.11, no.3, pp.1274-1293, 2021 (National Refreed University Journal)

Forgiveness, Locus of Control, and Perfectionism: A Mixed Method Study

International Journal of Progressive Education, vol.17, no.1, pp.210-231, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mükemmeliyetçilik ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Affetmenin Aracı Rolü

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.34, no.2, pp.241-263, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlıklarının Açıklanmasında Bilinçli Farkındalığın ve Çeşitli Demografik Değişkenlerin Rolü

Maramara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.52, no.52, pp.348-370, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Subspecialty Areas in Psychological Counseling and Guidance: Opinions of Psychological Counselors

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.10, no.57, pp.159-200, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Psikolojik Danışman Adaylarının Problem Çözme Becerisinin Açıklanmasında Düşünme Stilleri ve Empatinin Rolü

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.14, no.31, pp.194-223, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.9, no.53, pp.411-449, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul Öğrencilerinin Aile İçi İletişimlerinin ve Sosyal Uyum Durumlarının İncelenmesi

e-Turkish Studies (elektronik), vol.13, no.19, pp.347-371, 2018 (Other Refereed National Journals)

Expectations of Teacher Candidates from Lecture of Educational Psychology

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.33, no.3, pp.581-598, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygıları ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.115-136, 2018 (National Refreed University Journal)

Öğretmenlerin Eğitim Psikolojisi Dersi İle İlgili Görüşleri ve Önerileri: Nitel Bir Çalışma

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), vol.46, pp.95-120, 2018 (National Refreed University Journal)

Psikolojik Danışmanın Yaşadığı Çatışma: Etik İkilem

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, vol.8, no.1, pp.76-94, 2018 (National Refreed University Journal)

How teachers' personality affect on their behavioral intention to use tablet PC

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND LEARNING TECHNOLOGY, vol.35, no.1, pp.12-28, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Aile İçinde Yaşanan Anlaşmazlıklar: Ebeveynlerin ve Çocukların Görüşleri

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.16, no.64, pp.1510-1530, 2017 (National Refreed University Journal)

Adapting the Smoking Expectancy Scale for Adolescents (SESA) to Turkish Culture

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, vol.4, no.2, pp.207-220, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Üniversite Öğrencilerinde Gözlenen Saldırganlık Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.225-234, 2017 (International Refereed University Journal)

A Model to Explain the Observed Tendency to Aggression in University Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.32, no.2, pp.343-360, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

YARATICI DRAMA UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BECERİLERİNE ETKİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.36, no.3, pp.557-575, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ve Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları

Kastamonu Education Journal, vol.23, no.1, pp.211-226, 2015 (International Refereed University Journal)

Ahlaki Gelişim Düzeyleri ile Mükemmeliyetçiliğin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Değerler Eğitimi Dergisi, vol.12, no.27, pp.7-40, 2014 (Other Refereed National Journals)

An investigation of special education teachers’ communication strategies to children with autism

Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, vol.3, no.1, pp.54-67, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of counseling teachers’ perceptions on school counselor (psychological counselor) concept through metaphor analysis.

Kastamonu University Kastamonu Education Journal, vol.21, no.3, pp.883-918, 2013 (International Refereed University Journal)

Primary teachers’ and primary pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession

International Journal of Human Sciences, vol.9, no.2, pp.1206-1216, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Predicting University Students’ Perceptions of Problem Solving Skills from Their Mathematical Success

Turkish Journal of Teacher Education, vol.1, no.1, pp.20-28, 2012 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim öğrencilerinde mükemmeliyetçilik

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.11, no.3, pp.701-714, 2012 (National Refreed University Journal)

İlköğretim okulu müdürlerinin okul rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri üzerine nitel bir araştırma

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, vol.4, no.38, pp.199-211, 2012 (Other Refereed National Journals)

Zihinsel engelli öğrencilerin aldıkları eğitimlerin değerlendirilmesi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.8-17, 2011 (Other Refereed National Journals)

Predicting the Turkish secondary school students’ Perfectionism from their parents’ perfectionism

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.4, pp.166-173, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EXAMINATION OF PSYCHOLOGICAL COUNSELORS’ VIEWS ON ETHICAL DILEMMAS

II. Internatioanl Ethics Congress, Ankara, Turkey, 5 - 06 February 2021, pp.1

Türkiye’deki Üniversitelerde Yer Alan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezleri Üzerine Bir İnceleme

IX. International Congress on Psychological Counseling and Guidance in Higher Education., İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019

Psikolojik Danışman Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Açıklanmasında Düşünme Stilleri ve Empatinin Rolü

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.124-125

Psikolojik Danışmanların Mesleki Doyumları Üzerinde Mesleki Benlik Saygısı ve Makyavelciliğin Rolü

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018

Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemlerin İncelenmesi: Görüşler ve Çözüm Önerileri

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018

Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi

İnternational Congress on Sciences and Education (UBEK_ICSE) 2018, Afyon, Turkey, 28 - 30 September 2018

Ortaokul Öğrencilerinin SaldırganlıklarınınAçıklanmasında Algılanan Sosyal Destek, Cinsiyet veYaşın Rolü

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 June 2018

Üniversite Yaşantısının Öğrencilerin Sosyal BecerileriÜzerindeki Etkisi: Boylamsal Bir Araştırma

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 June 2018

Öğretmenler İçin Teknostres Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.1

Affetme, Benlik Saygısı ve Cinsiyetin Mental İyi Oluş Üzerindeki Etkisi: Path Analizi ile Bir İnceleme

İnternational Congress on Sciences and Education (UBEK_ICSE) 2018, Afyon, Turkey, 23 - 25 March 2018

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

İnternational Congress on Sciences and Education (UBEK_ICSE) 2018, Afyon, Turkey, 23 - 25 March 2018

Psikolojik danışmanların mesleki gelişimleri

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Alt Uzmanlık Alanları

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PSİKOLOJİSİ DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ

VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.32

REHBER ÖĞRETMENLERDE (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) YABANCILAŞMA: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.83

Affetme, Kontrol Odağı ve Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015

Saldırganlık Eğilimi ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişkide Affetmenin Aracılık Rolü

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015

The Effect of Creative Drama Practises on Pre-Service Teachers’ Social Skills

Erpa International Congress on Education, Atına, Greece, 4 - 07 June 2015

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Gereksinimli Bireyler Ve Psikolojik Probleme Sahip Bireyler Hakkındaki Görüşleri

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015 Sustainable Development

Teachers behavioural intention to use ICT A structural equation model approach

Society for Information Technology Teacher Education International Conference, Las Vegas, Nevada, United States Of America, 2 - 06 March 2015, no.1, pp.2875-2880

An Investigation of Special Education Teachers’ Communication Strategies to Children with Autism

International Conference on Primary Education 2013, Girne, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2013

Öğretmenler İçin Teknoloji Kabul Ölçeği: T-Tam

6rd International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012

Öğretmen Adaylarının Eğitim Psikolojisi Dersinden Beklentileri Üzerine Eylem Araştırması

International Conference On New Trends In Education And Their Implications, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012

Ortaöğretim Öğrencilerinin Mükemmeliyetçiliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2011

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Öz-Yeterlilik İnançları

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu., Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011

Predicting The Perceptions Of Problem-Solving Skills Of Students In Different Departments Of The University From Their Mathematical Success

International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE 2010), Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2010, pp.474-479

Predicting the students' perfectionism from their parents' perfectionism

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.4260-4265 identifier identifier

Books & Book Chapters

Psikolojik Danışmada Etik İkilemlerin Değerlendirilmesi

in: Türk PDR Derneği Psikolojik Danışma Etik Kodları, Prof. Dr. Fatma Ebru İkiz,Prof. Dr. Aslı Uz Baş,Dr. Öğr. Üyesi Ümüt Arslan, Editor, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Ankara, pp.1-2, 2021

Okul Öncesi Eğitimde Bireyi Tanıma Teknikleri

in: Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik, Demircioğlu H., Gençoğlu C. , Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.251-290, 2020

Psikolojik Danışmanlıkta Etik İkilemler ve Karar Verme Modelleri

in: Mesleki Etik ve Yasal Konular, Ekiz F. E., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.53-77, 2019

Öğrenmenin Doğası ve Temel Kavramları

in: Eğitim Psikolojisi, Kaya, A., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.229-259, 2018

Eğitimin Psikolojik Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Akdeniz A., Küçük M. , Editor, Nobel Yayıncılık, Rize, pp.103-139, 2016