Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beyin Omurilik Sıvısı PCR Negatifliği Olan Olası Herpes Simpleks Ensefaliti Olgusu.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.228

İntravezikal BCG Uygulaması Sonrası Gelişen Bir Tüberküloz Menenjiti Olgusu

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 13 - 16 March 2019, pp.523 Sustainable Development

Ateş ve Döküntülü Erkek Olguda Sistemik Lupus Erimatozus Tansısı

XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 28 March 2108 - 31 March 2018