Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akut Pankreatt ve Alveoler Hemoraji Kliniği ile Başvuran Weil Olgusu.

26-30 Mayıs (online toplantı) XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 26 May 2021

Akut Pankreatit ve Alveoler Hemoraji Kliniği ile Başvuran Weil Olgusu

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 May 2021

Beyin Omurilik Sıvısı PCR Negatifliği Olan Olası Herpes Simpleks Ensefaliti Olgusu.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.228

İntravezikal BCG Uygulaması Sonrası Gelişen Bir Tüberküloz Menenjiti Olgusu

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 13 - 16 March 2019, pp.523 Sustainable Development

Ateş ve Döküntülü Erkek Olguda Sistemik Lupus Erimatozus Tansısı

XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 28 March 2108 - 31 March 2018

Metrics

Publication

24
UN Sustainable Development Goals