Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Aralık 2020 JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Mayıs 2020 JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi