Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi: Paraya Yönelik Tutumun Düzenleyici Rolü

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.8, sa.2, ss.1457-1484, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yöneticilerin Liderlik Tarzları ile İşgörenlerin Performansı Arasındaki İlişki

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.299-322, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni Bir Turizm Çeşidi Olarak Elektronik Spor Turizmi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.1-15, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

One Way Ticket-Route To Death: How Right Is To Promote It As A Commercial Initiative?

Journal of Business Research-Türk, cilt.9, sa.4, ss.84-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)