Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fluoroscopy-guided stenting of the gastrointestinal tract: our single-center experience

Annual meetıng of TSIR and EVIS international joint meeting, Girne, Cyprus (Kktc), 11 - 15 March 2022, pp.71-75

THE ROLE OF DIFFUSION-WEIGHTED IMAGING IN THE EVALUATION OF TREATMENT OF NEWLY DIAGNOSED TYPE 2 DIABETIC PATIENTS

V. International Health Science and Life Congress (IHSLC2022), Burdur, Turkey, 10 - 12 March 2022

NADİR BİR KOLANJİT NEDENİ; İYATROJENİK KOLEDOKODUODENOSTOMİ

42. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 31 October 2021

SALMONELLA KOLİTİ: OLGU SUNUMU

42. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 31 October 2021

VİTAMİN B12 DÜZEYİ İLE KRANİAL MORFOMETRİK ÖLÇÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ ULUSLARARASI KATILIMLI 29. YIL YILLIK TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 14 - 16 February 2020

VITAMIN B12 DÜZEYI ILE KRANIAL MORFOMETRIK ÖLÇÜMLER ARASINDAKI ILIŞKININ BELIRLENMESI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ UluslararasI KATILIMLI 29. YIL YILLIK TOPLANTISI Nöroradyolojİ ve Baş-Boyun Radyolojİsİ, İstanbul, Turkey, 14 - 16 February 2020

Epifora şikayeti ile başvuran olguda nadir bir bulgu:Rinolit

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 53.ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2019

Books & Book Chapters

Bilgisayarlı Tomografide Bireysel Organ Dozlarının Hesaplanması

in: Radyasyon Maruziyeti, Sema RAKICI, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.135-148, 2022

COVID-19-related Cardiovascular System and Stroke

in: COVID-19 and Cardiovascular System, D.Duman, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.30-33, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Image-Guided Percutaneous Biopsy

in: HEALTH SCIENCES Current Researches and New Trends-3, AYHAN GÜLER,CEREN BAŞKAN, Editor, ivpe, Cetinje, pp.125-137, 2021

Image-Guided Ablation Therapies

in: Academic Developments on Health Sciences, Soslu Recep, Editor, DUVAR YAYINEVİ, İzmir, pp.161-172, 2021

IMAGE-GUIDED PERCUTANEOUS BIOPSY

in: HEALTH SCIENCES Current Researches and New Trends-3, Güler Ayhan, Başkan Ceren, Editor, IVPE, Cetinje, pp.125-136, 2021

COVID-19 İLE İLİŞKİLİ KARDİYOVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR: İNME

in: COVID-19 VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, DUMAN DURSUN, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.30-33, 2021 Sustainable Development

External auditory canal imaging

in: Diagnostic Imaging of Temporal Bone, ADNAN ÖZDEMİR,MUSTAFA KAYA, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.74-79, 2020

EXTERNAL AUDITORY CANAL IMAGING

in: DIAGNOSTIC IMAGING OF TEMPORAL BONE, ÖZDEMİR ADNAN, KAYA MUSTAFA, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.27-31, 2020

Metrics

Publication

48

Citation (WoS)

35

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

44

H-Index (Scopus)

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals