Lect. PhD HASAN ÖRÜCÜ


Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm

Adalet Pr.


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Psychology, Industry and Organizational Psychology, Sociology, Theology, Islamic Law, Law

Education Information

2020 - Continues

2020 - Continues

Undergraduate

Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Çocuk Gelişimi Lisans, Turkey

2014 - 2021

2014 - 2021

Doctorate

Near East University, Instıtute Of Socıal Scıences, Genel Psikoloji, Cyprus (Kktc)

2016 - 2020

2016 - 2020

Undergraduate

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji, Turkey

2013 - 2015

2013 - 2015

Associate Degree

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, Hukuk Bölümü Adalet Programı, Turkey

2002 - 2005

2002 - 2005

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku Abd, Turkey

1997 - 2002

1997 - 2002

Undergraduate

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

2023

2023

Günümüzde Psikoterapi

Vocational Training

Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü, Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığı, NAADAC

2023

2023

Takım Çalışması Eğitimi

Vocational Training

İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi (Dijital Park Teknokent)

2023

2023

İşletme Riski Yönetimi Eğitimi

Vocational Training

İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi (Dijital Park Teknokent)

2023

2023

Kişisel Verilerin Korunması KVKK Eğitimi

Vocational Training

İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi (Dijital Park Teknokent)

2022

2022

Yeminli Sosyal Arabuluculuk Sertifika Programı

Vocational Training

Adalet Bakanlığı, HEGEM Vakfı

2021

2021

Uluslararası Pozitif Psikoterapi İleri Eğitimi (Devam Ediyor)

Vocational Training

Cyprus Mental Health İnstitute

2021

2021

Eğiticilerin Eğitimi

Vocational Training

Recep Tayyip Erdogan University

2020

2020

Aile Danışmanlığı

Vocational Course

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

2020

2020

Uluslararası Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim Kursu

Vocational Training

Cyprus Mental Health İnstutute

2020

2020

Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri Kursu

Vocational Training

NAADAC&Cyprus Mental Health İnstitute

2019

2019

Protokol Kuralları ve Etkili İletişim

Vocational Training

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

2019

2019

TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

Vocational Training

TSE Eğitim Dairesi Başkanlığı

2019

2019

TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

Vocational Training

TSE Eğitim Dairesi Başkanlığı

2018

2018

SPSS Kursu

Vocational Training

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

2018

2018

Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

Vocational Training

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

2016

2016

İnsan Kaynakları Eğitimi

Vocational Course

USPEE Constantin Stere University

2014

2014

Temel Psikoloji Sertifikası

Vocational Training

Psikologlar ve Psikiyatrisiler Derneği

2013

2013

Sunuculuk Spikerlik

Vocational Course

Gazi Üniversitesi, BELTEK Mesleki ve Teknik Eğitim Kursu

2001

2001

CİSCO NETWORKING ACADEMY

Vocational Course

Yüzüncü Yıl Üniverisitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Psychology

Industry and Organizational Psychology

Sociology

Theology

Islamic Law

Law

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Lecturer

Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Mevzuat Hazırlama Komisyonu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm

2021 - Continues

2021 - Continues

Bölüm Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm

2017 - Continues

2017 - Continues

Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University

2014 - Continues

2014 - Continues

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm

2013 - Continues

2013 - Continues

Yüksekokul Kurulu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm

2013 - Continues

2013 - Continues

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm

2013 - Continues

2013 - Continues

Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm

2021 - 2024

2021 - 2024

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm

2013 - 2024

2013 - 2024

Assistant Director of Vocational School

Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm

2014 - 2022

2014 - 2022

Rektörlük Özel Kalem Müdürü

Recep Tayyip Erdogan University

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Kalem Mevzuatı

Undergraduate

Undergraduate

Psikoloji

Associate Degree

Associate Degree

Social Psychology

Associate Degree

Associate Degree

Ceza İnfaz Kurumlarında Psikososyal Yaklaşımlar

Associate Degree

Associate Degree

Bilgisayar ve Klavye Kullanımı II

Associate Degree

Associate Degree

Bilgisayar ve Klavye Kullanımı I

Associate Degree

Associate Degree

Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi

Associate Degree

Associate Degree

Psiklojiye Giriş

Associate Degree

Associate Degree

Kalem Mevzuatı

Undergraduate

Undergraduate

Hukukun Temel Kavramları

Associate Degree

Associate Degree

Bigisayar ve Klavye Kullanımı I

Associate Degree

Associate Degree

Temel Hukuk

Undergraduate

Undergraduate

Hukukun Temel Kavramları

Associate Degree

Associate Degree

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Associate Degree

Associate Degree

Temel Hukuk

Associate Degree

Associate Degree

Mesleki Bilgisayar

Associate Degree

Associate Degree

Temel Hukuk

Undergraduate

Undergraduate

İş Hukuku

Associate Degree

Associate Degree

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Associate Degree

Associate Degree

Temel Hukuk

Designed Courses And Trainings

October 2023

October 2023

Positive Psychotherapy with Stories

Academic Units - Training

Örücü H.

October 2023

October 2023

Crisis Management

Academic Units - Training

Örücü H.

Representation and Promotion Activities

TEKNOFEST AZERBAYCAN

Institutional Representation, TEKNOFEST, Azerbaijan, Baku, 2022 - 2022

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Mevzuat Geliştirmede Psikoloji Unsuru

Örücü H.

İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Oraganının Rolü, Rize, Turkey, 21 - 22 December 2022

2019

2019

Amartya Sen’in Sosyal Adalet Anlayışı

KILIÇ K., ÖRÜCÜ H.

1. Uluslararası Adalet Kongresi, 2 - 04 May 2019

2019

2019

Cezaevlerinde Psikososyal Yaklaşım Yöntemleri Dersi Üzerine Bir İnceleme

ÖRÜCÜ H.

1. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, Turkey, 2 - 04 May 2019

2019

2019

Algılanan Stres Üzerine Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

ÖRÜCÜ H.

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, 27 - 29 December 2019

2019

2019

Pozitif Psikolojik Sermaye Üzerine Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

ÖRÜCÜ H.

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, 27 - 29 December 2019

2019

2019

Bağımlılıkta Aşerme ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

Örücü H.

Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 28 November - 01 December 2019, vol.1

2017

2017

TEHLİKELİ EŞYA TAŞIMALARININ REJİMİ (TTK 861. Madde Çerçevesinde İnceleme)

KANDEMİR S., ÖRÜCÜ H., ŞAFAK T.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi & Gori Devlet Eğitim Üniversitesi Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Gori, Georgia, 15 - 16 December 2017, pp.1-10

2017

2017

Türk Hukuk Sisteminde Çocuk, Çocuk İşçi Kavramı Üzerine Hukuki Ve Psikolojik Bir İnceleme (A Legal And Psychologıcal Revıew Of The Concept Of Chıld And Chıld Workers In Turkısh Law System)

ÖRÜCÜ H., ŞAFAK T., KANDEMİR S.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi & Gori Devlet Eğitim Üniversitesi Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Gori, Georgia, 15 - 16 December 2017, pp.28 Sustainable Development

2017

2017

Rize Merkezde Kamulaştırma Neticesinde Ortaya Çıkan Sosyo-Ekonomik ve Hukuki Sorunlar

SANDALCILAR A. R., KANDEMİR ERGÜN F., ÖRÜCÜ H., ŞAFAK T., KANDEMİR S.

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.44 Sustainable Development

2017

2017

Pozitif Psikolojik Sermaye ve On Parmakla Bakmadan Yazma Metodu Arasındaki İlişki

ÖRÜCÜ H.

4. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, Antalya, Turkey, 04 May 2017 - 06 May 2018, pp.1

Books & Book Chapters

2020

2020

Modern Hukukta Hayvanlar

Kandemir S., Örücü H.

in: KUTSAL VE HAYVAN - Dinlerin Hayvanlara Bakışı, Turan Süleyman, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.67-88, 2020

2019

2019

Stres ”Siz” Hayat

ÖRÜCÜ H.

STS Matbaacılık, Rize, 2019

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Retorik Sosyal Bilimler Dergisi

Committee Member

2020 - Continues

2020 - Continues

Kaçkar Sosyal Bilimler Dergisi

First Editor

Scientific Refereeing

May 2023

May 2023

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi

Journal Indexed in ESCI

May 2023

May 2023

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2023

January 2023

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi

Journal Indexed in ESCI

August 2022

August 2022

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi

Journal Indexed in ESCI

Tasks In Event Organizations

Mayıs 2019

Mayıs 2019

I. Uluslararası Adalet Kongresi

Scientific Congress

Örücü H., Kandemir S.
Rize, Turkey