Education Information

Education Information

 • 2007 - 2012 Doctorate

  Gazi University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Profesyonel Futbolcuların Örgütsel Adalet Algıları ve Benlik Saygıları İle İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitim Ve Spor

 • 2006 Postgraduate

  Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştıkları Sorunlar (Trabzon İli Uygulaması)

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English