Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Cumhuriyet Dönemi Aydınlarında Din-Ahlak İlişkisi

DİYANET İLMİ DERGİ, vol.48, no.2, pp.109-124, 2012 (Other Refereed National Journals)

Abu Bakr al-Razi (Rhazes) and Medical Ethics

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.30, pp.77-87, 2011 (National Refreed University Journal)

Ebû Bekir er-Razi’nin Bir Mülhit Olarak Portresi

Bilim ve Ütopya, no.197, pp.23-29, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Nurettin Topçu’nun Felsefesinde ‘İsyan Ahlakı’

Muhafazakâr Düşünce, pp.79-90, 2009 (Other Refereed National Journals)

Nurettin Topçu’nun Düşünce Dünyasında Mevlânâ

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.16, pp.5-28, 2009 (National Refreed University Journal)

Nurettin Topçu ve İslam Ahlakı”

Din ve Hayat, TDV - İstanbul Müftülüğü Dergisi, no.1, pp.72-76, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Nurettin Topçu’da Mehmet Âkif Algısı

DİYANET İLMİ DERGİ, vol.45, no.3, pp.61-76, 2009 (Other Refereed National Journals)

Divânü Lügâti’t-Türk’te Ahlâk

Akademik Araştırmalar Dergisi, no.39, pp.374-386, 2009 (Other Refereed National Journals)

İbn Meymûn’un Düşüncesinde Aklın Sınırları ve Din-Felsefe İlişkisi

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, vol.VI, no.4, pp.153-173, 2006 (Other Refereed National Journals)

Ahmet Hamdi Akseki ve Ömer Nasuhi Bilmen’e Göre Ahlâkın Temellendirilmesi Problemi

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.28, pp.81-98, 2006 (Other Refereed National Journals)

Ebû Bekir er-Râzî’nin “Beş Ezelî İlke” Anlayışının Kaynağı Problemi”

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.28, pp.75-91, 2005 (National Refreed University Journal)

Ebû Bekir er-Râzî’ye Göre Yaratma

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.23, pp.111-128, 2005 (National Refreed University Journal)

Nurettin Topçu’da ‘Önder İnsan’ Anlayışı”

Tabula Rasa, no.13, pp.23-32, 2005 (Other Refereed National Journals)

Bir Biyografi Denemesi: Ebû Bekir er-Râzî

Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.III, no.6, pp.101-128, 2004 (National Refreed University Journal)

Tabip-Filozof Ebû Bekir er-Râzî’nin Felsefesinin Kaynakları

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.15, pp.143-158, 2003 (Other Refereed National Journals)

Ebû Bekir er-Râzî’nin Mülhitliği Bir Gerçeklik mi, Yoksa Tarihsel Bir Yanılgı mı

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.11, pp.107-123, 2002 (Other Refereed National Journals)

Ahlak ve Hürriyet Problemi

Ülke, no.39, pp.45-59, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Nurettin Topçu’nun Ahlak Felsefesi

Ülke, no.38, pp.34-42, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nurettin Topçu ve İsyan Ahlakı

40 Yıl Sonra Nurettin Topçu Bilgi Şöleni, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2015 Sustainable Development

Cumhuriyet Dönemi Aydınlarında Akıl-Vahiy/Din-Felsefe İlişkisi

Akademide Felsefe, Hikmet ve Din Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 12 - 13 December 2013

Ahmet Hamdi Akseki’de Ahlakın Temellendirilmesi

Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 09 November 2013

XXI. Yüzyılda Ebû Bekir er-Râzî’yi Nasıl Okumalıyız

Uluslararası Dini Felsefi Metinler XXI, Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2011, pp.949-962

Nurettin Topçu’nun “Din Adamı” Anlayışı”

35 Yıl Sonra Nurettin Topçu Bilgi Şöleni, Erzurum, Turkey, 04 December 2010

Çağdaş Türk Düşüncesinde Ahlakın Temellendirilmesi Problemi

Uluslararası Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 November 2010

Nurettin Topçu’nun Düşünce Dünyasında Mehmet Akif Ersoy

I. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu, Burdur, Turkey, 19 - 21 November 2008, pp.389-392

Dîvânü Lügâti’t-Türk’te Geçen Hikmetli Sözler

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, Rize, Turkey, 17 - 19 October 2008, pp.94-102

Ömer Nasuhi Bilmen’de Ahlakın Kaynağı Problemi

Türk – İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu,, Erzurum, Turkey, 26 - 28 June 2006

Harran Okulu Ebû Bekir er-Râzî’nin Felsefî Düşüncesine Kaynaklık Etmiş midir?

I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 28 - 30 April 2006

Ebû Bekir er-Râzî ve Tıp Etiği İlkeleri

Uluslararası Birleşik Biyoetik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 14 - 18 November 2005

Books & Book Chapters

İslam Felsefesi Tarihi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, 2015

Nurettin Topçu

in: Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, Prof. Dr. Bayramali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.227-262, 2015

Yahudi Felsefesi

in: Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, Prof. Dr. Bayramali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.479-498, 2015

İslam Materyalistleri

in: Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, Prof. Dr. Bayramali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.1011-1032, 2015

Nurettin Topçu'nun Düşünce Dünyası

Sts Kardes Kitap Ve Yayıncılık, Rize, 2013

İlhadın Gölgesinde Bir Filozof: Ebu Bekir er-Razi

in: İslam Felsefesi Tarihi, Kaya, M. Cüneyt, Editor, İsam Yayınları, İstanbul, pp.119-143, 2013

İslam Ahlak Filozofları

in: İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, Saruhan, Müfit Selim, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.171-196, 2013

İslam Düşüncesinde Yahudi Felsefesi

in: İslam Felsefesi Tarihi, Çetinkaya, Bayramali, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.187-204, 2012

İslam Felsefesinin Özgünlüğü

in: İslam Felsefesi Tarihi, Çetinkaya, Bayramali, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.233-252, 2012

Dehriyyûn ve Tabiiyyûn Ekolleri

in: İslam Felsefesi Tarihi, Çetinkaya, Bayramali, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.55-74, 2012

İslam Ahlakında Temel Erdemler

in: İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, Komisyon, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2012

İslam Düşüncesinin Temel Problemleri

in: İslam Düşüncesi tarihi, Komisyon, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınlar, Erzurum, 2012

Nurettin Topçu

Kaynak Yayıncılık, İstanbul, 2010

Nurettin Topçu Hakkında Söyleşi

in: Sudaki Halkalar, Kalkışım, Muhsin, Editor, Rize Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.102-114, 2010

İbn Meymun'da Tanrı Alem İşişkisi

Karadeniz Basın Yayın, Rize, 2007

Ruh Sağlığı, et-Tıbbu'r-Ruhânî

İz Yayıncılık, İstanbul, 2004

Ebu Bekir er-Razi'nin Ahlak Felsefesi

İz Yayıncılık, İstanbul, 2004

Giriş

in: Ebu Bekir er-Râzî, Ruh Sağlığı, Karaman, Hüseyin, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.15-49, 2004

Nurettin Topçu'da Ahlak Felsefesi

Dergah Yayınları, İstanbul, 2000

İkbal’de Ahlak Kavramı / Iqbal on the Conception of Morality, Çeviri

in: İkbal’in Düşünce Dünyası, Albayrak, Ahmet, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.121-132, 2000