Education Information

Education Information

  • 1988 - 1993 Doctorate

    University of Hull, Faculty of Arts, Drama Department, United Kingdom

  • 1985 - 1988 Postgraduate

    Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Turkey

  • 1981 - 1985 Undergraduate

    Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Turkey

Foreign Languages

  • A2 Elementary German