Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2014 Tıpta Uzmanlık

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Abd, Türkiye

 • 1990 - 1996 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Tıpta Uzmanlık

  GENİŞLEMİŞ SPEKTUMLU BETA-LAKTAMAZ İÇEREN GRAM NEGATİF ENTEROBAKTERİLERDE blaCTX-M DİRENÇ GENLERİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce