Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Mobile Phone Exposure on Mast Cells in Rat Dura Mater

INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY, cilt.37, ss.719-723, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Oxidative status and prolidase activities in generalized anxiety disorder

ASIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.25, ss.118-122, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prolidase activity and oxidative stress in patients with schizophrenia: A preliminary study

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.65, ss.131-135, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is There any Association Between Nesfatin-1 and Generalized Anxiety Disorder?

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.24, ss.55-58, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The role of nesfatin-1 in impaired appetite in patients with major depressive disorder

Neurology Psychiatry and Brain Research, cilt.19, ss.192-196, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Serologic Diagnosis of Syphilis: Comparison of Different Diagnostic Methods

ACTA DERMATOVENEROLOGICA CROATICA, cilt.20, ss.84-88, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnfluenza (Grip) Sürveyans Verileri: 4 yıllık çalışma

International Journal of Scientific and Technological Research, no.3, ss.348-351, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The different distribution of hepatitis C virus genotypes in Eastern Black Sea region of Turkey

Journal of Microbial and Biochemical Technology, cilt.5, ss.92-94, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Actynomyces odontlylicus neden olduğu abse olgusu

5, ulusal mikrobiyoloji kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019

aeromonas salmonicidianın neden olduğu abse olgusu

5. ulusal mikrobiyoloji kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019

Cornebacterıum Striatumun neden olduğu abse olgusu

5.ULUSAL MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019

The relationship between serum apelin levels and theseverity of calcific aortic stenosis

34.th TURKISHCARDIOLOGYCONGRESSWITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2018

GRANÜLİCATELLA ADİACENS ‘IN ETKEN OLDUĞU AMPİYEM OLGUSU

38. ULUSLARARASI TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 4 - 08 Kasım 2018

KOLİSTİN DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALAR VE DAĞILIMI

UluslararasıStarlight Hotel Convention Center, Antalya Turkish Microbiology Congress, 4 - 08 Kasım 2018

BİR HIV/AIDS VAKASINDA KRİPTOKOK SEPSİSİ

38. ULUSLARARASI TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 4 - 08 Kasım 2018

INFLUENZA (FLU) DATA IN RİZE PROVINCE

KAHEKON 7.ULUSLARARASI KARADENİZ AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018

A CASE OF SEPSĠS DUE TO LĠSTERĠA MONOCYTOGENES

7.KAHEKON ULUSLARARASI AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 11 - 14 Ekim 2018

Bir Eğitim ve Araştırma HastanesiYoğun Bakım Ünitelerindeki El HijyeniUyumu

10. ULUSLARARASI DAS KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 03 Aralık 2017, ss.260-261

Rize Eğitim Araştırma HastanesindekiTıbbi Atık OranlarınınDeğerlendirilmesi

10.ULUSLARARASI DAS KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 03 Aralık 2017, ss.353

YAYGIN ANKSIYETE BOZUKLUGU TANISI ALAN HASTALARDA APELIN-36 SEVIYESI

4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

GRAM NEGATIF BAKTERIYEMIDE IZOLAT ILISKISIZLIGI

4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 Kasım - 12 Ağustos 2017

Lenfomayı Taklit Eden Servikal Lenfadenit Tüberküloz Olgusu

4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

RIZE ILINDEKI GIARDIA INTESTINALIS PREVALANSI

4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

Oxidative status and prolidase activities in generalized anxiety disorder

8.İNTERNATİONEL CONGRESS ON PSYCHOPHARMACOLOGY, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2016, cilt.26, ss.8-9

Oxidative status and prolidase activities in generalized anxiety disorder

8. ınternational Congress on Psycopharmacology, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2016, cilt.26, ss.9

Oxidative status and prolidase activities in generalized anxiety disorder

8.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 2.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (8. UPK- 2.UÇEPS) ), 15 - 20 Nisan 2016

Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Yüksek Prolidaz Aktivitesi

51.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2015, cilt.26, ss.27

RTEÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTA NESİNE BAŞVURAN KADINLARDA HPV SIKLIĞI VE GENETİK DAĞILIMİ

3.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2015, cilt.1

Role of nesfatin 1 on impaired appetite in patient with major depressive disorder

5.ULUSLAR ARASI PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ& ULUSLARARASI ÇOCUK VE ERGEN PSİKOFARMAKOLOJİ SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2013, cilt.23, ss.74-75

Prolidase activity and oxidative stress in patients with schizophrenia

5. ULUSLARARASI PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ&ULUSLARARASI ÇOCUK ERGEN PSİKOFARMAKOLJİ SEMPOZYUMU, 30 Ekim - 03 Kasım 2013, cilt.23, ss.269

Diğer Yayınlar