Education Information

Education Information

 • 2016 - 2019 Doctorate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Yükseköğretimde akademik liderlik, yükseköğretim kültürü ve akademik kimlik arasındaki ilişkilerin incelenmesi

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences

 • 2016 Postgraduate

  Yönetici Akademisyenlerin Akademik Liderlik Algısı Üzerine Bir İnceleme

  Marmara University, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi

Foreign Languages

 • C1 Advanced English