Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2020 - Continues Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi Sustainable Development

    First Editor