Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Videothoracoscopy in pleural effusions: A review of 41 cases

Ondokuz Mayis Universitesi Tip Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.35-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar