Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ASSESSING CAPACITY OF URBAN CLIMATE GOVERNANCE: A CASE FROM TURKISH METROPOLITAN MUNICIPALITIES

Akademik İncelemeler Dergisi, vol.14, no.2, pp.299-338, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Collaborative Role of Metropolitan Municipalities in Local Climate Protection Governance Strategies: The Case of Turkish Metropolitan Cities

Journal of Environmental Assessment Policy and Management, vol.21, no.1, pp.1950006, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONSIN ENVIRONMENTAL GOVERNANCE IN TURKEY

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisİ, vol.8, no.2, pp.409-431, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Chambers on Transformation of Urban Public Spaces: A Case Study from Ankara

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi (Anatolian Journal of Economics and Business), vol.1, no.1, pp.36-49, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğu Karadeniz’xx in Kentleşme Yapısıs ve Sorunları

Journal of the Black Sea Studies, no.52, pp.1-26, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Public Attitude to Nuclear Energy from Climate Change and Energy Security Perspectives in Turkey

Journal of Social and Administrative Sciences, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The nexus between Gender and Environmental Governance

I. International Social Science of Islam Conference (ISSOIC’17), Kocaeli, Turkey, 22 December 2017, pp.21-23

6360 SAYILI YASANIN TÜRKİYE’DE YEREL ÇEVRE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education(ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.25-40

The Role of NGOs’ on Environmental Governance: A Case From Turkey

The International Symposium Of Economy, Politics andAdministration (ISEPA 2017)., Diyarbakır, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.132-133

Local Climate Change Governance Three Case Studies of Front Runner Cities In Turkey

Eastern Mediterranean Academic Research Center (DAKAM), CUI '153rd Contemporary Urban Issues Conference, 19 - 21 November 2015 Sustainable Development

PUBLIC ATTITUDE TO NUCLEAR POWER IN TURKEY

II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium, St.Petersburg, Russia, 9 - 13 November 2015, pp.46

Democratization in Egypt During Mubarek and Morsi Era

Middle East Technical University, World Congress for Middle Eastern Studies, 18 - 22 August 2014

Türkiye’de Hava Kirliliği ile Mücadele Kapsamında Uygulanan Politikaların Değerlendirilmesi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu, Turkey, 9 - 11 January 2019

Books & Book Chapters

Kentleşme ve Konut Sektöründe Yaşanan Sorunların Sosyo-Politik ve Ekonomik Değişkenler ve Aktörler Üzerinden Değerlendirilmesi

in: Kavramsal ve Güncel Boyutlarıyla Sosyal Sorunlar, Çalış,Nurullah Karataş,Zeki, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.269-303, 2020

RİZE İLİNDEKİ STK’LARIN KARŞILAŞTIKLARI GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

in: RİZE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YEREL İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAYI: SORUNLAR, ÇÖZÜMLER VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ, Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI, Yrd. Doç. Dr. Zeki KARATAŞ, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İstanbul, pp.57-94, 2017 Creative Commons License

6360 SAYILI KANUN SONRASI BÜYÜKŞEHİRLERDE ÇEVRE YÖNETİMİ: FIRSTALAR VE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR

in: YEREL HİZMETLER, Prof. Dr. Hamza Ateş, Editor, Derkitabevi, İstanbul, pp.99-135, 2017 Creative Commons License

Rize İlindeki STK’ların Karşılaştıkları Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

in: Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştayı:Sorunlar, Çözümler ve Gelecek Perspektifleri, Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI, Yrd. Doç. Dr. Zeki KARATAŞ, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, pp.57-94, 2017