Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Anatomik Yapılara Göre Mandibulaya Ekstraoral Yaklaşım Yolları

Güncel Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Çalışmaları I, Uzel İlter, Kürkçü Mehmet, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.1-16, 2019 Creative Commons License