Education Information

Education Information

  • 2010 - 2017 Doctorate

    Maltepe University, Instıtute Of Socıal Scıences, İletişim Bilimleri, Turkey

Dissertations

  • 2017 Doctorate

    Küresel marka oluşturmada yürütülen iletişim stratejileri çaykur ve Lipton örneği

    Maltepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri