Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kripto Paraların Birliktelik Kuralları İle Analizi: Bitcoin Üzerine Bir Araştırma

20. International Symposium on Econometrics, Operational Research, and Statistics, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.166-167

Volatilite Tahmininde GARCH ve Destek Vektör Regresyon Modellerinin Karşılaştırılması

20. International Symposium on Econometrics, Operational Research and Statistics, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.188

Evaluating Green Growth Performances of OECD Countries

12th Economics Finance Conference, Dubrovnik, Croatia, 27 - 30 August 2019, pp.1-2

Uluslararası Hisse Senedi Endekslerinin Birlikte Hareketliliğinin Araştırılması

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 October - 20 December 2018, pp.1427-1439 Creative Commons License

Hisse Senetlerinin Bulanık Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.1144-1154 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Review of the Studies Related to COVID-19 and Tourism Using Text Mining Techniques

in: Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry, Fatma Doğanay Ergen,Ali Dalgıç,Mahmut Demir, Editor, IGI GLOBAL, New York, pp.885-906, 2021 Sustainable Development

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEMEMNUNİYETLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARÜZERİNE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI, Kartal B., Editor, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Rize, pp.21-52, 2019