General Information

Institutional Information

Unit
İlahiyat Fakültesi
Department
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Program
İslam Hukuku Anabilim Dalı