Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2021 XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, (14-16 Ekim 2021 - Rize), "Aziz Mahmud Hüdâyî'nin İlahilerinde Yunus Tarzı Söylemler"

  Attendee

  Rize, Turkey

 • 2021 Klasik Türk Edebiyatında Öteki Çalıştayı, (16 Temmuz 2021 - Mardin) "Toplum İçinde Tükenenler: Dezavantajlı Gruplar"

  Attendee

  Mardin, Turkey

 • 2020 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, "20. Yüzyıl Divan Şairlerinden Veysel Öksüz’ün 'Kızım' Redifli Manzumesi Bağlamında Gençliğe Öğütleri"

  Attendee

  Kars, Turkey

 • 2018 Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu (28-30 Haziran 2018 Ankara), “Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye’sinde İslami ve Edebi Kaynaklar”

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2018 Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu (28-30 Haziran 2018 Ankara), “Âyet ve Hadis Şerhi Bağlamında Atabetü’l-Hakâyık’ı Okumak”

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2018 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (9-11 Mart 2018 Mardin) "16. Asır Şairlerinden Hüdâyî-i Kadîm’in Pendnâme Türündeki Kasidesi Üzerine Bir Değerlendirme"

  Attendee

  Mardin, Turkey

 • 2017 I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, (12-14 Mayıs 2017 - Erzurum), "Medine’de Metfun Erzurumlu Bir Allah Dostu: Mustafa Necâtüddîn Efendi ve Şairliği Üzerine"

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, "Osmanlı-Rus Savaşlarında Esir Düşen Muallim Abdurrahim Pertev ve Rus Esir Kampında Aruz Vezniye Kaleme Aldığı “Esir Çocuklara Ahlak Aşısı” Adlı Manzum Kitabı"Sustainable Development

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2016 Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, “Nüktedan Şair Hamâmî-zâde İhsân ve Divanı’ndaki Mizahi Manzumeleri”

  Attendee

  Rize, Turkey

 • 2013 Osmanlı’dan Günümüze Kur’an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu, "18. Yüzyıl Nasihat-nâmelerinden Gülşen-i Pend Mesnevisi'nde Hattâtlara Sunulan Nasihatler"

  Attendee

  Amasya, Turkey

 • 2013 Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına), “Klasik Türk Edebiyatı Metinleri Üzerinde Yapılmış Mukayese Çalışmaları”

  Attendee

  Ordu, Turkey

 • 2009 V. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof.Dr. Harun Tolasa Anısına), "Mardinli Ömer Şevki Efendi ve Türkçe Divanı"

  Attendee

  Mardin, Turkey

 • 2005 Manisa Şehri Bilgi Şöleni, "Kasabalı Nuri Efendi ve Destanları" (Kenan Erdoğan ile)

  Attendee

  Turkey

 • 2005 Turgutlu 2. Sosyo-Ekonomik Tarihi Sempozyumu, "Kasabalı Dölekzâde Mehmet Nurî Efendi (1868-1916) ve Bazı Şiirleri" (Kenan Erdoğan ile)Sustainable Development

  Attendee

  Manisa, Turkey

Awards

 • June 2004 Fakülte Birinciliği

  Celal Bayar Üniversitesi Lisans Mezuniyet Ödülü

 • June 2004 Bölüm Birinciliği

  Celal Bayar Üniversitesi Lisans Mezuniyet Ödülü