Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2014 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı, Türkiye

 • 2004 - 2007 Yüksek Lisans

  Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı, Türkiye

 • 2000 - 2004 Lisans

  Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Klasik Türk Şiirinde Rubâî

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı

 • 2007 Yüksek Lisans

  Mustafa Efendi ve Gülşen-i Pend Mesnevisi (İnceleme-Metin-Sözlük)

  Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Türk Dili Ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü Arapça

 • B2 Orta Üstü İngilizce