Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu (28-30 Haziran 2018 Ankara), “Âyet ve Hadis Şerhi Bağlamında Atabetü’l-Hakâyık’ı Okumak”

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu (28-30 Haziran 2018 Ankara), “Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye’sinde İslami ve Edebi Kaynaklar”

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (9-11 Mart 2018 Mardin) "16. Asır Şairlerinden Hüdâyî-i Kadîm’in Pendnâme Türündeki Kasidesi Üzerine Bir Değerlendirme"

  Katılımcı

  Mardin, Türkiye

 • 2017 Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, "Medine’de Metfun Erzurumlu Bir Allah Dostu: Mustafa Necâtüddîn Efendi ve Şairliği Üzerine"

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, "Osmanlı-Rus Savaşlarında Esir Düşen Muallim Abdurrahim Pertev ve Rus Esir Kampında Aruz Vezniye Kaleme Aldığı “Esir Çocuklara Ahlak Aşısı” Adlı Manzum Kitabı"

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, “Nüktedan Şair Hamâmî-zâde İhsân ve Divanı’ndaki Mizahi Manzumeleri”

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2013 Osmanlı’dan Günümüze Kur’an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu, "18. Yüzyıl Nasihat-nâmelerinden Gülşen-i Pend Mesnevisi'nde Hattâtlara Sunulan Nasihatler"

  Katılımcı

  Amasya, Türkiye

 • 2013 Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına), “Klasik Türk Edebiyatı Metinleri Üzerinde Yapılmış Mukayese Çalışmaları”

  Katılımcı

  Ordu, Türkiye

 • 2009 V. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof.Dr. Harun Tolasa Anısına), "Mardinli Ömer Şevki Efendi ve Türkçe Divanı"

  Katılımcı

  Mardin, Türkiye

 • 2005 Manisa Şehri Bilgi Şöleni, "Kasabalı Nuri Efendi ve Destanları" (Kenan Erdoğan ile)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Turgutlu 2. Sosyo-Ekonomik Tarihi Sempozyumu, "Kasabalı Dölekzâde Mehmet Nurî Efendi (1868-1916) ve Bazı Şiirleri" (Kenan Erdoğan ile)

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

Ödüller

 • Haziran 2004 Fakülte Birinciliği

  Celal Bayar Üniversitesi Lisans Mezuniyet Ödülü

 • Haziran 2004 Bölüm Birinciliği

  Celal Bayar Üniversitesi Lisans Mezuniyet Ödülü