Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Klasik Türk Şiirinde Rubâî

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı

 • 2007 Postgraduate

  Mustafa Efendi ve Gülşen-i Pend Mesnevisi (İnceleme-Metin-Sözlük)

  Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Türk Dili Ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Arabic

 • B2 Upper Intermediate English