Education Information

Education Information

  • 2014 - Continues Doctorate

    Near East University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sanat Ve Tasarım/Resim, Cyprus (Kktc)

  • 2012 - 2014 Postgraduate

    Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi/Resim, Turkey

  • 1998 - 2002 Undergraduate

    Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi/Resim-İş Öğretmenliği, Turkey