Araştırma Alanları

  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği

  • Çevre Kimyası

  • Çevre Sağlığı ve Güvenliği

  • Ekoloji ve Kirlenme

  • Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi (Katı Atıkların Yönetimi)

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Su Temini ve Arıtımı